Kasjer – przegląd zarobków w zależności od branży

Do głównych zadań kasjera należy obsługa klienta, rozliczanie środków płatniczych za zbywane towary lub usługi oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji. Pełni on również rolę doradcy, a ponadto jest odpowiedzialny za sporządzanie dobowych raportów sprzedaży. O tym, ile zarabia kasjer, decyduje między innymi branża, w której jest zatrudniony. 

Kasjer (artykuły spożywcze / alkohol / tytoń)

Mediana zarobków kasjerów, którzy pracują w sklepach specjalizujących się w sprzedaży artykułów spożywczych, alkoholu i artykułów tytoniowych, wynosi 3,2 tys. zł brutto. Oznacza to, że połowa osób zatrudnionych na tym stanowisku otrzymuje wyższą, a połowa niższą kwotę. Często zdarza się, że pracownicy mogą liczyć też na atrakcyjne benefity, wśród których prym wiodą bony towarowe, świadczenia socjalne, ubezpieczenie na życie i prywatna opieka medyczna. W podanym obszarze na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 83% kasjerów. Dane pochodzą z analizy ankiet przeprowadzonych przez Pracuj.pl w 2018 r. 

Kasjer - sprzedawca (chemia / kosmetyki)

Nieco lepsze warunki finansowe są udziałem kasjerów, którzy pracują w drogeriach i pozostałych sklepach z kosmetykami i chemią. Przeciętne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 3,3 tys. zł brutto. Wśród najczęściej wymienianych świadczeń pozapłacowych, na które mogą liczyć kasjerzy - sprzedawcy zatrudnieni w podanym obszarze, pojawiają się dofinansowanie zajęć sportowych, świadczenia socjalne, prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenie na życie. Do podjęcia pracy w tym charakterze mogą też zachęcać stabilne warunki zatrudnienia – ponad 95% kasjerów – sprzedawców zatrudnionych w sklepach z chemią i kosmetykami otrzymuje umowę o pracę.

Godziwe wynagrodzenie za pracę – co to oznacza?

Kasjer - sprzedawca (odzież / dodatki / biżuteria)

2,8 tys. zł brutto – tyle przeciętnie zarabiają osoby, które zajmują się sprzedażą odzieży, dodatków i biżuterii. W porównaniu z pensjami sprzedawców z wymienionych wcześniej specjalizacji takie wynagrodzenie wydaje się niewielkie, jednak z opisywanym stanowiskiem wiążą się także określone benefity. 37% sprzedawców z tego obszaru deklaruje, że w ramach pozapłacowych świadczeń otrzymuje bony towarowe, a 25% - prywatną opiekę medyczną. Często wymieniane są także dofinansowanie zajęć sportowych i ubezpieczenie na życie. Comiesięczna premia jest udziałem 55% sprzedawców w sklepach z odzieżą, dodatkami i biżuterią.

Dobre zarobki – co to znaczy?

W zawodzie kasjera, niezależnie od branży, liczą się określone predyspozycje i zdolności. Ważne są: umiejętność obsługi komputera i urządzeń fiskalnych, a także obowiązkowość i skrupulatność. Zadaniem kasjerów, oprócz obsługi klienta i przygotowywania towarów do sprzedaży, jest też dbanie o porządek w sklepie i rozliczanie dokumentów związanych z przyjmowaniem towarów od dostawców.

Zarobki kasjerów w różnych branżach można sprawdzić na stronie Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/