Kierownik budowy – sprawdź, czy nadajesz się na to stanowisko - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Budowlaniec lub architekt, który pracował w zawodzie co najmniej przez 3 lata i zdobył uprawnienia państwowe, może pełnić funkcję kierownika budowy. Przeciętna pensja osoby zatrudnionej na tym stanowisku to 9000 zł brutto. Zarobki najlepszych przekraczają 16 000 zł brutto.  

Kierownik budowy – wymagania

Zgodnie z ustawą prawo budowlane (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414) obowiązki kierownika na budowie może pełnić wyłącznie osoba, która posiada stosowne uprawnienia. Warunkiem ich uzyskania jest pomyślny wynik egzaminu, do którego dopuszczani są tylko absolwenci studiów magisterskich - na takich kierunkach, jak budownictwo czy architektura. Po zdaniu egzaminu i odbyciu co najmniej trzyletniej praktyki zawodowej można uzyskać uprawnienia z zakresu:

 • projektowania w ramach danej specjalności,
 • kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Dla każdej z grup komisja kwalifikacyjna przygotowuje inne pytania egzaminacyjne. Dotyczą one m.in.:

 • ustawy prawo budowlane oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie,
 • przepisów techniczno-budowlanych,
 • zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Pozytywny wynik testu pozwala na przystąpienie do ustnej części egzaminu, podczas którego losuje się pytania. Przed udzieleniem odpowiedzi można posiłkować się aktami prawnymi oraz Polskimi Normami.

Zarobki kierowcy ciężarówki

Zakres obowiązków

Osoba nadzorująca realizację projektu budowlanego musi m.in. zapewnić odpowiednie zabezpieczenie placu budowy i prowadzić dokumentację. Do jej zadań należy także wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie, na którym są prowadzone roboty budowlane. Kierownik budowy nadzoruje również pracę geodety, który wytycza granice obiektu. Musi na bieżąco analizować zagrożenia i w razie konieczności zatrzymać prace, a następnie zawiadomić inwestora. Powinien także dopełnić formalności związanych z odbiorem budynku lub jego poszczególnych części.   

Ile zarabia kierownik budowy z uprawnieniami?

Jak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl, mediana płac na stanowisku kierownika budowlanego w 2017 r. wynosiła 9000 zł brutto. To oznacza, że połowa pracowników zarabiała miesięcznie poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Zarobki najwyżej opłacanych kierowników budowy przekraczają 16 000 zł brutto. 43% osób mogło korzystać ze służbowego telefonu do celów prywatnych. Benefity, jakie otrzymywali, to również: służbowy samochód do celów prywatnych (34%), prywatna opieka medyczna (21%) oraz ubezpieczenie na życie (19%). 83% pracowników wykonywało swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę.

Lista stanowisk

Kierownik budowy nadzoruje prace budowlane – od chwili rozpoczęcia przygotowań aż do odbioru budynku przez inwestora. Najważniejsze zadania, jakie musi wykonać, to zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i czuwanie nad tym, by wszystkie działania były wykonywane zgodnie z prawem.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 15.03.2019
  Jaki zakres obowiązków ma kierownik magazynu?

  Praca kierownika wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoba, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu, dba m.in. o to, by przestrzeń magazynowa była optymalnie wykorzystana. Aby realizować takie zadania, niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje.

 • 29.08.2018
  Ile zarabia administrator sieci?

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6900 zł brutto oraz benefity typu: dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz służbowy telefon do celów prywatnych. Na takie warunki zatrudnienia mógł liczyć administrator sieci w 2017 roku. Co czwarty doświadczony specjalista zarabiał ponad 8500 zł brutto.

15.03.2019
Jaki zakres obowiązków ma kierownik magazynu?

Praca kierownika wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoba, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu, dba m.in. o to, by przestrzeń magazynowa była optymalnie wykorzystana. Aby realizować takie zadania, niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje.

29.08.2018
Ile zarabia administrator sieci?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6900 zł brutto oraz benefity typu: dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz służbowy telefon do celów prywatnych. Na takie warunki zatrudnienia mógł liczyć administrator sieci w 2017 roku. Co czwarty doświadczony specjalista zarabiał ponad 8500 zł brutto.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 06.04.2020
  Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

  We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

 • 06.04.2020
  Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

  Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

 • 06.04.2020
  Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

  Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

06.04.2020
Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

06.04.2020
Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

06.04.2020
Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.