Kierownik magazynu – zarobki

Kierownik magazynu odpowiada za pracę wszystkich osób w obiekcie magazynowym. Planuje oraz nadzoruje wykonywanie zadań. Czuwa nad zachowaniem wysokiego poziomu realizacji zamówień i nad optymalnym wykorzystaniem przestrzeni magazynowej. Przeciętne zarobki kierownika magazynu to 7700 zł brutto w 2017 r. Mediana płac magazyniera wynosi 3200 zł brutto.

Czym zajmuje się kierownik magazynu?

Zakres obowiązków kierownika magazynu jest znacznie szerszy niż magazyniera, którego praca polega głównie na kompletowaniu i pakowaniu zamówień oraz załadunku i rozładunku dostaw. Kierownik natomiast koordynuje pracę całego magazynu, tzn. nadzoruje przyjmowanie i wysyłanie zamówień, jest odpowiedzialny za przechowywanie towarów we właściwych warunkach i utrzymywanie wysokiego poziomu funkcjonowania obiektu. Opóźnienia i pomyłki sprawiają, że klienci nie są zadowoleni z jakości usług, co może przekładać się na mniejszą liczbę zleceń. Do zadań kierownika należy również planowanie pracy w obiekcie. Umiejętność optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni ma duże znaczenie w tej pracy. Od osoby pełniącej stanowisko kierownicze oczekuje się nie tylko doświadczenia. Ważne są też zdolności organizacyjne, wiedza z zakresu logistyki oraz obsługi klienta, a także znajomość nowoczesnych metod i narzędzi magazynowania. Od kierownika magazynu bardzo często oczekuje się znajomości języka obcego na poziomie minimum średniozaawansowanym.

Zarobki kierownika magazynu

Praca na stanowisku kierowniczym wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego może towarzyszyć jej stres. Pozornie nieistotne niedopatrzenie może powodować opóźnienia, a co za tym idzie - także straty finansowe.

Wynagrodzenia kierowników magazynu są o ok. 3100 zł wyższe niż przeciętna pensja w Polsce i wynoszą 7700 zł brutto. Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. za rok 2017 32% pracowników uzyskuje comiesięczne premie. Dodatkową gratyfikację stanowią korzyści pozapłacowe, takie jak służbowy telefon do celów prywatnych, dostęp do prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie do zajęć sportowych oraz ubezpieczenie na życie. Przeciętna miesięczna pensja koordynatora magazynu to 5200 zł brutto. Do dodatkowych świadczeń należą: służbowy telefon do celów prywatnych, dostęp do prywatnej opieki medycznej, a także dofinansowanie zajęć sportowych.

Zarobki magazyniera utrzymują się na poziomie 3200 zł brutto. Pracownicy mogą liczyć także na bony towarowe, dopłatę do zajęć sportowych, ubezpieczenie na życie oraz służbowy telefon do celów prywatnych.

Wynagrodzenia przyznawane w ramach poszczególnych zawodów są podawane w kwocie brutto. Narzędziem pomocnym w obliczeniu wartości netto jest kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

Więcej o zarobkach kierowników magazynu oraz innych pracowników można znaleźć pod linkiem: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.

Sprawdź, jakie cechy powinny wyróżniać kandydatów na stanowisko kierownicze: https://porady.pracuj.pl/kariera-i-rozwoj/7-cech-kandydata-na-stanowisko-kierownicze/.