Kim jest i ile zarabia Administrator Master Data (SAP)?

5700 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne wynagrodzenie na stanowisku: Administrator Master Data (SAP). Zdecydowana większość zatrudnionych wykonywała obowiązki na podstawie umowy o pracę. Był to jeden z czynników decydujących o wysokości miesięcznej pensji.

Co robi Administrator Master Data?

Administrator Master Data opracowuje rozwiązania informatyczne umożliwiające zarządzanie danymi podstawowymi, które znajdują się w posiadaniu firmy. Chodzi na przykład o bazy klientów lub informacje na temat pracowników i kandydatów do pracy.

Ochrona danych osobowych pracownika

Aby pracować na stanowisku AMD, należy wykazać się umiejętnością obsługi SAP i innych systemów ERP wspierających działanie przedsiębiorstw w różnych branżach. Ważna jest też znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel). Oprócz wiedzy fachowej niezbędne są kompetencje miękkie. Największe znaczenie mają: zdolność analitycznego myślenia, dokładność i umiejętność pracy w zespole.

10 zasad pracy w zespole

Pracodawcy bardzo często oczekują znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie). Im większe kompetencje językowe, tym wyższe wynagrodzenie. W 2017 r. specjaliści, którzy biegle posługiwali się językiem obcym, zarabiali o 35% więcej niż pracownicy, którzy opanowali tylko podstawy lub w ogóle nie znali języka. Taka zależność widoczna była nie tylko w IT, ale również w innych branżach.

Języki obce w pracy

Specjalista SAP – zarobki

Wysokość wynagrodzenia specjalistów SAP zależy nie tylko od kompetencji, doświadczenia, lokalizacji firmy czy systemu wynagradzania. Decyduje o niej również stanowisko. Jak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl, w 2017 r. osoba zatrudniona na stanowisku: Administrator Master Data zarabiała przeciętnie 5700 zł brutto. Więcej niż 95% pracowników wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę, co wpływało na wysokość płacy netto. Co czwarty Administrator SAP zarabiał ponad 8000 zł brutto.

Czym różni się wynagrodzenie brutto od netto?

Oprócz wynagrodzenia zatrudnieni otrzymywali benefity. Aż 73% z nich korzystało z dofinansowania zajęć sportowych.

Karta MultiSport – wszystko, co warto wiedzieć

Oferowane były również inne korzyści pozapłacowe, np.: prywatna opieka medyczna (66%), ubezpieczenie na życie (51%) oraz dofinansowanie biletów do kina, teatru itd. (29%).  

5 modnych benefitów pracowniczych

Konsultanci SAP mogli liczyć na nieco wyższe wynagrodzenie niż Administratorzy Master Data (SAP). Mediana płac wynosiła w ich przypadku 8000 zł brutto. Oznacza to, że połowa konsultantów zarabiała mniej, a połowa – więcej niż 8000 zł brutto. Co czwarty pracownik zarabiał ponad 12 500 zł brutto. Korzyści pozapłacowe, jakie były najczęściej przyznawane, to: prywatna opieka medyczna (67%), dofinansowanie zajęć sportowych (54%), dofinansowanie nauki języków obcych (43%) i służbowy telefon do celów prywatnych (41%).

Szukasz pracy? Zwróć uwagę na benefity!

Dobra pensja daje szczęście, bo…