Kogo poszukiwali pracodawcy w 2017 r.?

6,6% - tyle wynosiła  stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2017 r. Od 1991  liczba osób bezrobotnych w Polsce zmalała o połowę z 2 mln 156 tys. do 1 mln 82 tys. Tak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak podaje resort , prawie sześciokrotnie zmniejszyło się bezrobocie wśród młodych ludzi - do 25 roku życia  -z 756 tys. w 1991 r. do 134 tys. w 2017 r.

Branże, w których w ubiegłym roku występowało największe zapotrzebowanie na pracowników to: handel hurtowy/sprzedaż (12%), bankowość/ubezpieczenia/finanse/ekonomia/księgowość (11%), handel detaliczny/sprzedaż (8%), produkcja FMCG i dóbr użytkowych (8%) oraz przemysł ciężki i chemiczny (7%). Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. Gwałtowny, 42-procentowy wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą (w stosunku do roku 2016) odnotowano szczególnie w budownictwie i inżynierii. Najwięcej ofert pracy było skierowanych do specjalistów ds. handlu, obsługi klienta, IT i finansów oraz do inżynierów.  

Źródła:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,9795,sytuacja-na-rynku-pracy-najlepsza-od-poczatku-transformacji.html

Rynek Pracy Specjalistów 2017