Komisja Europejska przeprowadziła analizę polskiej gospodarki

Z raportu przygotowanego przez Komisję Europejską wynika, że sytuacja gospodarcza w krajach wspólnoty systematycznie się poprawia. Brak stabilności jest widoczny jedynie we Włoszech, w Chorwacji i na Cyprze.

4,6% - tyle wyniósł wzrost PKB w Polsce w 2017 r. Szacuje się, że w 2018 r. produkt krajowy brutto będzie wyższy o 4,2%, a w 2019 r. – o 3,6%. Ożywienie w gospodarce przekłada się na sytuację na rynku pracy, która zdaniem Komisji Europejskiej jest najlepsza od 1989 r. Występują jednak trudności, z jakimi borykają się pracownicy. Chodzi m.in. ograniczony dostęp do żłobków i przedszkoli oraz brak równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem prywatnym. Według KE jednym ze sposobów sprzyjających łączeniu pracy i odpoczynku jest wykonywanie obowiązków np. na pół etatu.

Umowa na pół etatu i jej warunki

Komisja zwróciła uwagę również na bariery utrudniające podjęcie aktywności zawodowej, które dotyczą głównie kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych oraz pracowników o niskich kwalifikacjach.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/gospodarka-polski-i-krajow-ue-prognoza-ke-2018/fwtz0nf