Kontrole zwolnień lekarskich prowadzone przez ZUS – bilans za 2018 r.

31 mln zł – to łączna wartość świadczeń chorobowych wstrzymanych w 2018 r. w wyniku kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cofnięcie wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego następuje na przykład wtedy, gdy w okresie zwolnienia pracownik podejmuje pracę.

Osoba, która podlega obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, nabywa prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby. Aby korzystać z zasiłku, trzeba posiadać zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy. Wykonywanie obowiązków w okresie wskazanym w dokumencie skutkuje utratą prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.  

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – co daje?

Częste absencje chorobowe i świadomość, że pracownik traktuje zwolnienie lekarskie jak dodatkowy urlop wypoczynkowy lub okolicznościowy, mogą stać się przyczyną kontroli ZUS. W 2018 r. doszło do 496,3 tys. kontroli. W ich wyniku cofnięto lub obniżono świadczenia (np. ze względu na zbyt późne dostarczenie zwolnienia do pracodawcy) o łącznej wartości przekraczającej 195 mln zł.

Zwolnienie chorobowe – kto może skontrolować i kiedy?

Źródło: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/efekty-kontroli-zwolnien-lekarskich/2329460