Kontroler ds. jakości

Wynagrodzenia w obszarze: kontrola jakości zależą m.in. od stanowiska. W 2017 r. przeciętne wynagrodzenie kontrolera ds. jakości wynosiło 3800 zł brutto. Co drugi inżynier jakości zarabiał ponad 5600 zł brutto. Mediana wynagrodzeń kierownika jakości wynosiła 10 500 zł brutto.

Kwalifikacje kontrolera

Osoba, która chce zawodowo zajmować się oceną jakości, powinna posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe. Dobrze, by była np. absolwentem towaroznawstwa lub technologii żywienia (jeśli zamierza podjąć pracę w branży spożywczej). Istotne są także cechy charakteru, np. systematyczność, dokładność, odporność na stres czy umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. W pracy kontrolera liczy się również otwartość na wiedzę. Każdy specjalista powinien monitorować rynek i określać wymogi jakościowe stawiane towarom. Ważne również, by śledził nowości technologiczne. Od osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oczekuje się dodatkowo umiejętności zarządzania zespołem, asertywności, empatii i opanowania.

10 cech dobrego kierownika

Kontroler jakości – co robi?

Praca specjalisty polega na sprawowaniu kontroli nad przebiegiem poszczególnych etapów produkcji. Celem działań podejmowanych przez kontrolera jest wyeliminowanie towarów, które nie spełniają standardów. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiada również za prowadzenie dokumentacji towaru oraz za kontakty z przedstawicielami zewnętrznych firm, zajmujących się np. pakowaniem lub transportem produktów. Istotną cechą w tym zawodzie jest komunikatywność.

5 sposobów na rozwijanie komunikatywności

Specjalności, w jakich pracują kontrolerzy, to np. branża spożywcza, automotive, przetwórstwo tworzyw sztucznych, ogrodnictwo.   

Ile zarobisz jako specjalista ds. jakości?

W 2017 r. przeciętne wynagrodzenie kontrolera jakości wynosiło 3800 zł brutto. Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. 51% osób zatrudnionych na tym stanowisku otrzymywało premię co miesiąc, a ponad 95% wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. Wysokość pensji netto dla pracownika etatowego to w tym przypadku 2714 zł.  

Kalkulator wynagrodzeń

Benefity najczęściej przyznawane przez pracodawców to: dofinansowanie zajęć sportowych (21%), prywatna opieka medyczna (19%), świadczenia socjalne (19%) i bony towarowe (15%).    

Przeciętne zarobki na stanowisku inżyniera jakości wynosiły 5600 zł brutto. Co czwarty doświadczony inżynier jakości zarabiał ponad 7000 zł brutto. Pracownicy mogli liczyć także na świadczenia pozapłacowe, takie jak: prywatna opieka medyczna (51%), dofinansowanie zajęć sportowych (47%), ubezpieczenie na życie (34%) i dofinansowanie nauki języków obcych (32%).