Księgowi – przegląd zarobków w 2018 roku

W dziale księgowości funkcjonuje między innymi stanowisko głównego księgowego oraz asystenta ds. księgowości. Zarobki osób specjalizujących się w księgowości uzależnione są przede wszystkim od zakresu ich obowiązków, doświadczenia i wielkości przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnione. Przedstawiamy przeciętne miesięczne zarobki księgowych w 2018 roku.

Zarobki księgowych – zestawienie

Do zawodów, które związane są z księgowością, zaliczają się następujące stanowiska:

  • Księgowa / księgowy

Do głównych zadań księgowego należy prowadzenie ksiąg rachunkowych i opracowywanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Osoba pracująca na tym stanowisku przygotowuje oraz wykonuje przelewy bankowe. Zajmuje się również sporządzaniem deklaracji podatkowych. W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie księgowego wynosiło 5600 zł brutto.

Zawód: księgowy – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  • Główny księgowy

Zakres obowiązków głównego księgowego obejmuje m.in. nadzorowanie terminów realizacji operacji finansowych. Osoba ta czuwa nad przestrzeganiem prawa podatkowego w firmie. Do jej zadań należy także przygotowywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i bilansów dotyczących finansów przedsiębiorstwa. W 2018 roku środkowa wartość zarobków głównego księgowego wynosiła 12 000 zł brutto. Główny księgowy biegle posługujący się językiem obcym otrzymywał przeciętną pensję w wysokości 14 000 zł brutto.

  • Samodzielny księgowy

W 2018 r. miesięczne wynagrodzenie samodzielnego księgowego wynosiło przeciętnie 7300 zł brutto. Do jego obowiązków należy m.in. księgowanie dokumentów i sporządzanie deklaracji podatkowych. Samodzielny księgowy odpowiada także za współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym oraz urzędem skarbowym.

  • Starszy księgowy

Główne zadanie starszego księgowego to całościowe obsługiwanie księgowości (jednego lub kilku działów) w przedsiębiorstwie. Osoba ta jest odpowiedzialna np. za przygotowywanie sprawozdań oraz raportów finansowych. Zajmuje się również dokonywaniem analizy operacji finansowych firmy. W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie starszego księgowego wynosiło 6900 zł brutto.

  • Specjalista ds. księgowości

W dziale księgowości niekiedy funkcjonuje także stanowisko specjalisty ds. księgowości. Zakres obowiązków tego pracownika może obejmować m.in. nadzorowanie poprawności księgowania transakcji finansowych realizowanych przez firmę oraz sporządzanie raportów ze swojej pracy. Mediana zarobków w 2018 r. na stanowisku specjalisty ds. księgowości wynosiła 4800 zł brutto.

  • Asystent ds. księgowości

Pracownikiem działu księgowości może być również asystent ds. księgowości. Osoba na tym stanowisku zazwyczaj wspomaga pracę księgowego. Zajmuje się zwykle podstawowymi czynnościami księgowymi, np. przygotowywaniem dowodów księgowych i sporządzaniem dokumentacji potrzebnej w kontaktach z klientami czy różnego rodzaju instytucjami. W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie asystenta ds. księgowości wynosiło 3500 zł brutto.

Zarobki osób pracujących w dziale księgowości można sprawdzić na stronie Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl

7 umiejętności niezbędnych w pracy biurowej