Liczba osób bezrobotnych w lutym niższa niż w styczniu 2019 r.

6,1% - tyle pod koniec lutego 2019 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. Wskaźnik nie zmienił się od stycznia. Zmalała natomiast liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Pod koniec lutego br. liczba osób bezrobotnych wynosiła 1,018 mln – o 5,1 tys. mniej niż w styczniu i o 108,8 tys. mniej niż w lutym 2018 r. Minister Pracy, Elżbieta Rafalska, zaznacza, że od 1991 r. wskaźnik bezrobocia w lutym jeszcze nigdy nie był tak niski jak w 2019 r.

Osoba bezrobotna ujmowana w statystykach ministerialnych to ktoś, kto:

  • ukończył 18 lat,
  • jest zarejestrowany w urzędzie pracy,
  • jest gotowy do podjęcia zatrudnienia,
  • nie uczy się w trybie dziennym,
  • nie ma prawa do emerytury lub renty,
  • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu, chyba że jest to ubezpieczenie rolników,
  • nie pobiera zasiłków dla opiekunów, zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego ani dodatku do zasiłku rodzinnego przysługującego osobom, które samotnie wychowują dzieci.  

Taka definicja została podana w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rodzaje bezrobocia – czym się różnią?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/mniej-bezrobotnych-w-lutym