Liczba pracujących w Polsce – ile osób zarabia, a ile jest biernych zawodowo?

Aktywność zawodowa Polaków bezsprzecznie przekłada się na sytuację ekonomiczną kraju. Według „Raportu o inflacji” udostępnionego przez Narodowy Bank Polski w ciągu ostatnich lat stopa aktywności zawodowej wynosi około 56%. Z całą pewnością wynik ten jest zbyt niski. Jakie czynniki mają wpływ na to, ile ludzi pracuje w Polsce? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

Czego dowiesz się z artykułu?

Liczba pracujących w Polsce, a liczba biernych zawodowo – charakterystyka
Ile jest osób pracujących w Polsce i od czego to zależy?
Co zrobić, aby zwiększyć liczbę pracowników w Polsce?

Liczba pracujących w Polsce, a liczba biernych zawodowo – charakterystyka

Aby móc rozważać, dlaczego liczba zatrudnionych w Polsce jest tak niska, należy wyjaśnić, kim są osoby bierne zawodowo, czyli bezpośrednie przeciwieństwo osób zawodowo aktywnych.

Przede wszystkim nie są to po prostu ludzie bezrobotni w najbardziej ogólnym znaczeniu tego słowa. Są to bowiem osoby, które znalazły się w sytuacji, w której nie szukają pracy, mimo że pozostają jeszcze w wieku produkcyjnym. O jakich sytuacjach mowa?

Duża część osób biernych zawodowo nie szuka pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Może to być opieka nad starszym już rodzicem, bądź pomoc w wychowywaniu wnuków, a także zajmowanie się ciężko chorym członkiem rodziny. Również wychowywanie dzieci i zajmowanie się domem jest zaliczane do kategorii bierności zawodowej. Innym powodem jest choroba lub niepełnosprawność, które uniemożliwiają podjęcie pracy. Także przejście na emeryturę – zwłaszcza wcześniejszą – zalicza pobierającego świadczenie do grupy osób biernych zawodowo. Co ciekawe, tym mianem określa się także młode osoby, które się kształcą, zarówno pobierając regularną naukę, jak i podnosząc swoje kompetencje. Nieliczny odsetek to natomiast ludzie, którzy zniechęceni bezskutecznym poszukiwaniem pracy postanowili zaniechać dalszych starań.

| Automatyzacja miejsc pracy – szansa czy zagrożenie?

Ile jest osób pracujących w Polsce i od czego to zależy?

Liczba pracujących w Polsce wynosi około 17 mln. Dlaczego jest to tylko nieco więcej niż połowa wszystkich osób w wieku produkcyjnym? Wpływ na taki stan ma wiele czynników.

Głównym powodem jest starzenie się społeczeństwa. Ludzie żyją coraz dłużej, przez co również czas życia na emeryturze uległ wydłużeniu, a już wiemy, że emerytura zalicza się do bierności zawodowej. W tej kwestii problemem jest także rynek pracy – osobom w starszym wieku trudniej jest znaleźć zatrudnienie, nawet w miejscach pracy dorywczej.

Należy wspomnieć, że system, według którego wylicza się osoby aktywne oraz bierne zawodowo, nie jest bez zarzutów. Jego wadą jest przede wszystkim deklaratywność – jeśli ankietowany odpowie, że czynnie poszukuje pracy, zostaje zaliczony do kategorii osób bezrobotnych. Natomiast jeśli nie deklaruje takiej chęci, zalicza się do kategorii biernych zawodowo. Stąd też pewne niedoszacowania w tym, ile jest osób pracujących w Polsce, ile biernych, a ile bezrobotnych.

| Rozwój kompetencji – 10 pomysłów na to, jak w tani sposób podnosić swoje kwalifikacje

Co zrobić, aby zwiększyć liczbę pracowników w Polsce?

Zwiększanie aktywności zawodowej jest niezwykle istotne z ekonomicznego punktu widzenia – przekłada się to przede wszystkim na podatki, a także mniejszą liczbę osób przebywających na różnego rodzaju zasiłkach. Co jednak zrobić, aby liczba pracowników w Polsce się zwiększała?

Przede wszystkim należałoby zdecydować się na pewne udogodnienia. Istotne jest tworzenie miejsc pracy dla ludzi niepełnosprawnych, które byłyby przystosowane specjalnie do ich potrzeb. Ważną rolę odgrywa także profilaktyka zdrowotna – osoby starsze, lecz cieszące się dobrym zdrowiem miałyby większe szanse na znalezienie pracy. Dużym problemem jest także bierność zawodowa kobiet. Wiele z nich zostaje zmuszonych do pozostania w domu i wykonywania pewnych obowiązków, które z powodzeniem mogłyby przejąć darmowe instytucje powołane np. do opieki nad małymi dziećmi. Należy również zwrócić uwagę na niedostateczną edukację – podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie swoich zdolności powinno być priorytetem młodych ludzi, czyniąc ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.

| „Kończę studia i nie wiem, co chcę robić w życiu”

Wszystkie te wyliczenia i zespół czynników wskazują na to, że aktywność zawodowa Polaków w dużej mierze jest ugruntowana społecznie. Dopiero pewne głębokie zmiany mogłyby zmienić te proporcje między osobami aktywnymi i biernymi. Warto także zwrócić uwagę na rolę pracodawców w procesie szerszego otwierania rynku pracy – elastyczny grafik czy home office mogą rozwiązać część problemów osób, którym zależy na godzeniu pracy z wychowywaniem dzieci czy opieką nad seniorami. Również relacje z najbliższymi mogą pomóc w rozpoczęciu kariery zawodowej – podział obowiązków domowych, wzajemne wsparcie i odpowiedni balans między pracą a domem pozwolą optymalnie zagospodarować czas.