Lipiec 2019 r. – kolejny spadek bezrobocia

5,2% - tyle pod koniec lipca 2019 r. wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to najniższy wynik od 1991 roku.

W czerwcu 2019 r. wskaźnik bezrobocia osiągnął poziom 5,3%. W maju był wyższy o 0,1pp., w kwietniu – o 0,3 pp., a w marcu – o 0,6 pp. 

Rekordowo niskie bezrobocie w czerwcu 2019 r.

869,3 tys. – to liczba Polaków, którzy pod koniec lipca 2019 r. byli zarejestrowani w urzędach pracy. Spadek bezrobocia odnotowano w większości regionów, najwyraźniejszy w województwach:

  • lubuskim (o 2,9%),
  • śląskim (o 2,5%),
  • zachodniopomorskim (o 1,9%), 
  • pomorskim (o 1,4%),
  • warmińsko-mazurskim (o 1,4%). 

Wskaźnik był najniższy w Wielkopolsce (2,8%), a najwyższy – na Warmii i Mazurach (8,7%). 

Z danych MRPiPS wynika, że spadkowi bezrobocia towarzyszył wzrost liczby miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy. Wyniósł on 15% (15,5 tys. miejsc) w stosunku do czerwca 2019 r. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-w-lipcu-najnizsze-od-1991-roku