Listopad 2018 r.: Wielkopolska po raz kolejny z najniższym wskaźnikiem bezrobocia

Mimo nieznacznego wzrostu w stosunku do poprzedniego miesiąca, w listopadzie 2018 r. liczba osób bezrobotnych wciąż była niska w porównaniu z poprzednimi latami. W urzędach pracy zgłoszono ponad 107 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.  

5,8% - tyle pod koniec listopada 2018 r. wynosił wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Był on o 0,1% wyższy niż w poprzednim miesiącu. Pod koniec października stopa bezrobocia była równa 5,7%. Wskaźnik był najniższy w Wielkopolsce, na Śląsku i w Małopolsce, a najwyższy – na Warmii i Mazurach oraz w województwach: kujawsko – pomorskim i świętokrzyskim.  

GUS: W październiku 2018 r. najniższy poziom bezrobocia w Wielkopolsce

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nieznaczny wzrost bezrobocia w listopadzie jest naturalnym zjawiskiem. W województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, stopa bezrobocia utrzymała się na takim poziomie jak w październiku.  

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-w-listopadzie-na-poziomie-58