Luka płacowa w Polsce znacznie mniejsza niż w Estonii, Czechach i Niemczech

W Polsce różnica pomiędzy wysokością zarobków kobiet i mężczyzn jest stosunkowo niska w porównaniu z sytuacją w innych krajach UE oraz państwach OECD. Mimo to wciąż podejmuje się inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji przedstawicielek płci pięknej na rynku pracy.

W 2016 r. Polska znajdowała się w grupie państw europejskich o najniższej luce płacowej. Wskaźnik w naszym kraju wynosił 7,2%, podczas gdy średnia była równa 16,2%. Tak wynika z danych Eurostatu, na które powołuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dyskryminacja płacowa to jedna z przyczyn występowania różnic pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn. Jest ona jednak coraz rzadszym zjawiskiem. Luka płacowa wynika głównie stąd, że panie często wybierają inne ścieżki kariery niż panowie. Rzadziej decydują się np. pracować w IT. Innym powodem może być niewielka skłonność do podejmowania negocjacji i praca w niepełnym wymiarze godzin.

Praca na pół etatu – czym się charakteryzuje?

16% - tyle w 2017 r. wynosiła luka płacowa w Polsce. Mężczyźni zarabiali średnio 5000 zł brutto, a kobiety – 4200 zł brutto. W porównaniu z sytuacją w 2016 r. różnica między wynagrodzeniami panów i pań zmalała o 2,5%. Tak wynika z danych Pracuj.pl.

Czy uda się zlikwidować lukę płacową?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/coraz-mniejsza-luka-placowa