Makler – czym się zajmuje?

Pierwsze skojarzenia z zawodem maklera? Szalone tempo, stres, nerwowość i nieustannie przekrzykiwanie się  podczas sesji na giełdzie papierów wartościowych. Czy taki obraz, znany głównie z amerykańskich filmów, ma wiele wspólnego z rzeczywistością? Prawda o codziennej pracy maklera papierów wartościowych jest nieco inna. 

Szybkie tempo działania, związane ze zmiennością rynku papierów wartościowych oraz giełdy towarów i usług, jest nieodzownym elementem pracy w tym zawodzie. Jednak opanowanie i umiejętność zachowania chłodnego, analitycznego umysłu odgrywają bardzo dużą rolę. Nie jest łatwo zostać maklerem – kandydaci powinni być gotowi do poświęceń i wzmożonej aktywności. Nagrodą będzie ekscytująca, pełna wyzwań praca, w której można realizować swoje pasje i wszechstronnie się rozwijać. Aby spełnić się w roli maklera, trzeba mieć też odpowiedni charakter. W tym zawodzie odnajdą się na przykład osoby mające cechy lidera, dla których współzawodnictwo jest czynnikiem napędzającym do działania.

Samotniczy, czujny, wrażliwy… Typ osobowości a praca

Co trzeba zrobić, by zostać maklerem papierów wartościowych?

Droga do uzyskania uprawnień zawodowych jest dosyć skomplikowana. Pierwszym krokiem powinno być ukończenie studiów na kierunku związanym z finansami, choć wykształcenie wyższe nie jest niezbędne w zawodzie maklera. Warto jednak zadbać o zaplecze merytoryczne, by zapewnić sobie lepszy start i możliwości rozwoju. Warunki konieczne do spełnienia to: 

  • zdanie egzaminu maklerskiego, organizowanego 2 razy do roku przez Komisję Nadzoru Finansowego;
  • otrzymanie certyfikatu maklera giełdowego - po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu;
  • wpisanie na listę maklerów papierów wartościowych, przy czym nie dzieje się to automatycznie po zdaniu egzaminu maklerskiego. Aby się na niej znaleźć, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w KNF, zawierający następujące załączniki: zaświadczenie o niekaralności, kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie maklerskim oraz – co dotyczy osób, które nie posiadają polskiego obywatelstwa - oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych.

Wiedza o finansach to dobry punkt wyjścia do wykonywania zawodu maklera, ale humaniści także mogą doskonale dać sobie w nim radę.

Gdzie można pracować po filozofii?

Obowiązki i zarobki maklera papierów wartościowych

Makler giełdowy, w imieniu reprezentowanych przez siebie przedsiębiorstw lub osób prywatnych, pośredniczy w transakcjach zakupu i sprzedaży towarów i usług lub papierów wartościowych. Wśród pozostałych obowiązków znajduje się: analizowanie parametrów mających wpływ na kurs akcji oraz przygotowywanie rekomendacji ich kupna i sprzedaży, a także doradzanie klientom, którzy chcą wejść na giełdę. To, ile zarabia makler, zależy od jego doświadczenia, renomy, portfolio oraz miejsca, w którym jest zatrudniony. Mediana, czyli przeciętna wysokość wynagrodzenia na tym stanowisku, to 8800 zł brutto. 

Świat finansów to nie tylko giełda, banki i instytucje. Kwestie z nimi związane są ważne i obecne w życiu każdego człowieka.