Małe firmy pod lupą

Kontrole przeprowadzone przez PIP w 2017 r. ujawniły nieprawidłowości głównie w niewielkich przedsiębiorstwach, zatrudniających średnio 14 osób. W co ósmej skontrolowanej firmie doszło do nałożenia sankcji ze względu na szczególne naruszenie przepisów.

10% pracodawców nie kierowało pracowników na szkolenia BHP, a prawie połowa zatrudniających łamała przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego – na czym polega?

Inspektorzy analizowali również przyczyny ok. 2,5 tys. wypadków przy pracy. Podczas kontroli wskazywali także, jak wyeliminować bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia występujące w zakładach.

Warunki pracy – 5 największych zagrożeń

Jak pokazują statystyki, w firmach doszło do 62,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Dotyczyły one przede wszystkim warunków pracy, wypłaty wynagrodzenia i czasu pracy. Ponad 70% kontroli przeprowadzono w mikroprzedsiębiorstwach, głównie handlowych, budowlanych i przetwórstwa przemysłowego.

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/96527,informacja-nt-efektow-dzialalnosci-pip-w-2017-r-.html