Mediana zarobków – dowiedz się, czym jest i ile wynosi - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Poziom wynagrodzeń w danym kraju wpływa na jego gospodarkę. Decyduje również o jakości życia pracowników i ich rodzin. Wysokość płac oddziałuje także na poziom satysfakcji z pracy i jest jednym z ważniejszych czynników motywacyjnych.

Co to jest mediana zarobków?

Mediana zarobków to kwota, która pokazuje, że w danej grupie połowa osób zarabia powyżej, a połowa – poniżej określonej sumy. Dzięki wskazaniu wartości środkowej można porównać poziom wynagrodzeń w różnych krajach. Medianę zarobków można podawać także w innych podgrupach, np. medianę zarobków w Warszawie lub medianę dotyczącą konkretnego stanowiska. 

Jak obliczyć medianę zarobków?

Na wysokość obliczanej mediany zarobków nie wpływają wartości ekstremalne (minimum lub maksimum). Różni ją to od średniej płac uzależnionej od wszystkich danych. Przy ich znaczącym odchyleniu od normy może ona zostać znacznie zawyżona lub zaniżona. Z reguły więc średnia zarobków jest wyższa od mediany. Wynika to z rozkładu logarytmiczno-normalnego, typowego dla tej kategorii ekonomicznej. Nie powinno więc dziwić, że w naszym otoczeniu znajdują się niemal wyłącznie osoby o dochodach niższych od oficjalnej średniej. Takich osób zawsze jest znacznie więcej niż osób o dochodach wyższych od średniej. Mediana jest natomiast bardziej miarodajna i lepiej odzwierciedla statystyki zarobków w Polsce. Wiedząc, ile wynosi mediana płac w Polsce, możemy jasno stwierdzić, że 50% badanych zarabia mniej, a 50% więcej. 

Istotną daną statystyczną, wymienianą obok mediany i średniej pensji, jest dominanta. Jest to stawka, która była wśród badanych wypłacana najczęściej. 

Ile wynosi mediana zarobków w Polsce?

Mediana zarobków w Polsce jest publikowana w raportach płacowych Głównego Urzędu Statystycznego co dwa lata. Z danych opublikowanych przez GUS w kwietniu 2019 r. wynika, że mediana zarobków w Polsce w marcu wyniosła powyżej 5 tys. zł brutto. W zestawieniu z lutym 2019 r. była to kwota wyższa o 4,3 procent. Od kilkunastu lat mediana zarobków w Polsce utrzymuje się na poziomie nieco ponad 80% średnich wynagrodzeń

Wśród pracowników, którzy mają najwyższą medianę zarobków, znajdują się przede wszystkim mieszkańcy dużych polskich miast, w których pensja brutto kształtuje się na poziomie od 5672 zł wzwyż, przekraczając tym samym średnie płace w pozostałych częściach kraju. Wśród tak zarabiających Polaków znajdują się mieszkańcy Warszawy – ze średnią pensją 6155 zł brutto, Gdańska – 5831 zł brutto i Katowic – 5672 zł brutto. Wynika to m.in. z kosztów utrzymania w największych ośrodkach miejskich i sytuacji na rynku zatrudnienia. W miastach, takich jak Warszawa czy Poznań, bezrobocie utrzymuje się na minimalnym poziomie, a przedsiębiorcy muszą mocno konkurować o pracowników, oferując im wyższe pensje

Poniżej średniej płacy zarabiają pracownicy w Rzeszowie – 4794 zł brutto, Toruniu – 4607 zł brutto czy Lublinie – 4509 zł brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymują mieszkańcy Białegostoku – 3932 zł brutto i Gorzowa Wielkopolskiego – 4043 zł brutto.

Ile naprawdę kosztuje Twoja pensja?

Jaka jest mediana zarobków w polskich województwach?

Biorąc pod uwagę poszczególne województwa polskie, najwyższa mediana zarobków również utrzymuje się w Warszawie i całym województwie mazowieckim. Kolejne pozycje nie są już jednak tak oczywiste. Znalazły się na nich kolejno: województwo dolnośląskie i śląskie, a czwarte miejsce w rankingu zajęło województwo pomorskie. Najniższą medianę zarobków mają natomiast pracownicy w województwie warmińsko-mazurskim.

Ile wynosi mediana zarobków w krajach Europy?

Najwyższa wartość środkowa została odnotowana w Danii w 2014 roku. Wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy wynosiła wtedy 25,52 euro. Podczas gromadzenia danych uwzględniano pensje wszystkich pracowników, z wyjątkiem praktykantów. Drugie miejsce -pod względem wysokości przeciętnej płacy – zajęła Irlandia. Stawka za godzinę pracy wynosiła tam 20,16 euro. Na trzecim miejscu uplasował się Luksemburg, z przeciętną stawką godzinową 18,38 euro. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali Bułgarzy – 1,67 euro za godzinę, Rumuni – 2,03 euro oraz Litwini – 3,11 euro oraz Łotysze – 2,90 euro.

Przedstawione dane zostały zebrane w 2014 roku. Z informacji dostępnych na stronie Eurostatu wynika, że aktualizacja nastąpi w kwietniu 2020 roku. Więcej informacji na temat mediany płac w Europie można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs.

Jaka jest wysokość płacy minimalnej w Europie?

Europejski Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w różnych krajach Starego Kontynentu: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-10022017-AP. Aktualizacja danych nastąpiła w czerwcu 2017 roku.  Ze statystyk wynika m.in., że na wschodzie najniższa krajowa wynosi od. ok. 230 do 500 euro, a na zachodzie i północy – powyżej 1000 euro. Mieszkańcy południowej części Europy otrzymują minimalne wynagrodzenie w wysokości 500-1000 euro.  

Płaca minimalna nie obowiązuje tylko w 6 krajach członkowskich Unii Europejskiej, tzn.: w Danii, we Włoszech, na Cyprze, w Austrii, Finlandii oraz Szwecji. W pozostałych państwach wspólnoty ustalany jest poziom najniższej pensji, jaką może otrzymywać pracownik.

Najmniej zarabiają osoby pracujące:

 • w Bułgarii – 235 euro za miesiąc,
 • w Rumunii – 275 euro za miesiąc,
 • na Łotwie i Litwie – 380 euro za miesiąc,
 • w Czechach – 407 euro za miesiąc,
 • na Węgrzech – 412 euro za miesiąc,
 • w Chorwacji – 433 euro za miesiąc,
 • na Słowacji – 435 euro za miesiąc,
 • w Polsce – 453 euro za miesiąc,
 • w Estonii – 470 euro za miesiąc.

Nieco wyższy poziom płaca minimalna osiąga na południu Europy:

 • w Portugalii – 650 euro za miesiąc,
 • w Grecji – 684 euro za miesiąc,
 • na Malcie – 736 euro za miesiąc,
 • w Słowenii – 805 euro za miesiąc,
 • w Hiszpanii – 826 euro za miesiąc.

Wynagrodzenie minimalne – wyższe niż 1000 euro – obowiązuje na północy i na zachodzie kontynentu:

 • w Wielkiej Brytanii – 1397 euro za miesiąc,
 • we Francji – 1480 euro za miesiąc,
 • w Niemczech – 1498 euro za miesiąc,
 • w Belgii – 1532 euro za miesiąc,
 • w Holandii – 1552 euro za miesiąc,
 • w Irlandii – 1563 euro za miesiąc,
 • w Luksemburgu – 1999 euro za miesiąc.

Płaca minimalna w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.01.2019
  Duże pieniądze na początku kariery? Sprawdź, w jakich zawodach

  Im dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz – doświadczenie to jeden z czynników wpływających na wysokość pensji. Jako farmaceuta lub inżynier informatyk możesz liczyć na atrakcyjną pensję na początku kariery. Absolwent farmacji z doświadczeniem poniżej 3 lat zarabia przeciętnie 4600 zł brutto, a absolwent informatyki – 5700 zł brutto.

 • 05.01.2019
  5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

  Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

 • 10.12.2018
  8 pojęć, które musisz poznać, zanim podpiszesz umowę o pracę

  Ile wynosi minimalne wynagrodzenie? Czy należy wykonać każde polecenie służbowe? W jakich sytuacjach można otrzymać naganę? Przed podpisaniem pierwszej umowy o pracę dobrze jest poznać swoje prawa i obowiązki. Zapoznaj się z najważniejszymi fragmentami kodeksu pracy. Dysponując ważnymi informacjami, zmniejszysz poziom lęku.

24.01.2019
Duże pieniądze na początku kariery? Sprawdź, w jakich zawodach

Im dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz – doświadczenie to jeden z czynników wpływających na wysokość pensji. Jako farmaceuta lub inżynier informatyk możesz liczyć na atrakcyjną pensję na początku kariery. Absolwent farmacji z doświadczeniem poniżej 3 lat zarabia przeciętnie 4600 zł brutto, a absolwent informatyki – 5700 zł brutto.

05.01.2019
5 branż, które gwarantują najwyższe pensje

Informatyka, telekomunikacja, finanse – to obszary, w których można było liczyć na atrakcyjne zarobki w 2017 r. Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wybranej profesji, ale też od tego, czy inwestujemy czas i wysiłek we własny rozwój zawodowy.  

10.12.2018
8 pojęć, które musisz poznać, zanim podpiszesz umowę o pracę

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie? Czy należy wykonać każde polecenie służbowe? W jakich sytuacjach można otrzymać naganę? Przed podpisaniem pierwszej umowy o pracę dobrze jest poznać swoje prawa i obowiązki. Zapoznaj się z najważniejszymi fragmentami kodeksu pracy. Dysponując ważnymi informacjami, zmniejszysz poziom lęku.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 06.04.2020
  Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

  We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

 • 06.04.2020
  Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

  Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

 • 06.04.2020
  Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

  Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

06.04.2020
Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

06.04.2020
Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

06.04.2020
Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.