Średnia pensja w Europie - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Poziom wynagrodzeń w danym kraju wpływa na jego gospodarkę. Decyduje również o jakości życia pracowników i ich rodzin. Wysokość płac oddziałuje także na poziom satysfakcji z pracy i jest jednym z ważniejszych czynników motywacyjnych. Dowiedz się, jaka jest średnia europejska pensja, i porównaj ją do własnej!

Czego dowiesz się z artykułu?

• Co to jest mediana zarobków?
• Średnia europejska pensja a mediana zarobków
• Ile wynosi mediana zarobków w Polsce?
• Jaka jest mediana zarobków w polskich województwach?
• Ile wynosi mediana zarobków w krajach Europy?
• Średnie wynagrodzenie w UE a wysokość płacy minimalnej

Średnie wynagrodzenie w Europie nie musi być równe medianie zarobków – tak samo jak średnia stawka godzinowa w Polsce niekoniecznie wynosi tyle samo, co przeciętna stawka. I chociaż te pojęcia są często utożsamiane, wielu ekspertów twierdzi, że to mediana dokładniej opisuje sytuację na rynku pracy. Poznaj różnicę i sprawdź, ile wynoszą przeciętne wartości zarobków w krajach UE.

Co to jest mediana zarobków?

Mediana zarobków to kwota, która pokazuje, że w danej grupie połowa osób zarabia powyżej, a połowa – poniżej określonej sumy. Dzięki wskazaniu wartości środkowej można porównać poziom wynagrodzeń w różnych krajach. Medianę zarobków można podawać także w innych podgrupach, np. medianę zarobków w Warszawie lub medianę dotyczącą konkretnego stanowiska.

Średnia europejska pensja a mediana zarobków

Na wysokość obliczanej mediany zarobków w Polsce czy w Europie nie wpływają wartości ekstremalne (minimum lub maksimum). Różni ją to od średniej płac uzależnionej od wszystkich danych. Przy ich znaczącym odchyleniu od normy może ona zostać znacznie zawyżona lub zaniżona. Z reguły więc miesięczna średnia zarobków jest wyższa od mediany . Wynika to z rozkładu logarytmiczno-normalnego, typowego dla tej kategorii ekonomicznej.

Nie powinno więc dziwić, że w naszym otoczeniu znajdują się niemal wyłącznie pracownicy o dochodach niższych od oficjalnej średniej. Takich osób zawsze jest znacznie więcej niż osób o dochodach wyższych od średniej. Mediana jest natomiast bardziej miarodajna i lepiej odzwierciedla statystyki zarobków w Polsce. Wiedząc, ile wynosi mediana płac w Polsce, możemy jasno stwierdzić, że 50% badanych zarabia mniej, a 50% więcej.

Istotną daną statystyczną, wymienianą obok mediany i średniej pensji, jest dominanta. Jest to stawka, która była wśród badanych wypłacana najczęściej.

Ile wynosi mediana zarobków w Polsce?

Mediana zarobków w Polsce jest publikowana w raportach płacowych Głównego Urzędu Statystycznego co dwa lata. Z danych opublikowanych przez GUS w kwietniu 2019 r. wynika, że mediana zarobków w Polsce w marcu wyniosła powyżej 5 tys. zł brutto. W zestawieniu z lutym 2019 r. była to kwota wyższa o 4,3 procent. Od kilkunastu lat mediana zarobków w Polsce utrzymuje się na poziomie nieco ponad 80% średniego wynagrodzenia.

Wśród pracowników, którzy mają najwyższą medianę zarobków, znajdują się przede wszystkim mieszkańcy dużych polskich miast, w których pensja brutto kształtuje się na poziomie od 5672 zł wzwyż, przekraczając tym samym średnie płace w pozostałych częściach kraju. Wśród tak zarabiających Polaków znajdują się mieszkańcy Warszawy – ze średnią pensją 6155 zł brutto, Gdańska – 5831 zł brutto i Katowic – 5672 zł brutto. Wynika to m.in. z kosztów utrzymania w największych ośrodkach miejskich i sytuacji na rynku zatrudnienia. W miastach takich jak Warszawa czy Poznań bezrobocie utrzymuje się na minimalnym poziomie, a przedsiębiorcy muszą mocno konkurować o pracowników, oferując im wyższe pensje.

Poniżej średniej płacy zarabiają pracownicy w Rzeszowie – 4794 zł brutto, Toruniu – 4607 zł brutto, czy Lublinie – 4509 zł brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymują mieszkańcy Białegostoku – 3932 zł brutto, i Gorzowa Wielkopolskiego – 4043 zł brutto.

| Ile naprawdę kosztuje Twoja pensja?

Jaka jest mediana zarobków w polskich województwach?

Najwyższa mediana zarobków również utrzymuje się w Warszawie i całym województwie mazowieckim. Następne pozycje nie są już jednak tak oczywiste. Znalazły się na nich kolejno: województwo dolnośląskie i śląskie, a czwarte miejsce w rankingu zajęło województwo pomorskie. Najniższą medianę zarobków mają natomiast pracownicy w województwie warmińsko-mazurskim.

Ile wynosi mediana zarobków w krajach Europy?

Najwyższa wartość środkowa w 2019 roku została odnotowana w Norwegii. Wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy wynosiła wtedy 50,20 euro. Podczas gromadzenia danych uwzględniano pensje wszystkich pracowników z wyjątkiem praktykantów.

Drugie miejsce pod względem wysokości przeciętnej płacy zajęła Dania. Stawka za godzinę pracy wynosiła tam 44,70 euro. Na trzecim miejscu uplasowała się Islandia z przeciętną stawką godzinową 41,70 euro.

Najniższe wynagrodzenia otrzymywali Bułgarzy – 6,00 euro za godzinę, Rumuni – 7,70 euro oraz Litwini – 9,40 euro. Przeciętna stawka godzinowa w Polsce wynosi 10,70 euro.

Przedstawione dane zostały zebrane w 2019 roku. Z informacji dostępnych na stronie Eurostatu wynika, że aktualizacja nastąpi w kwietniu 2021 roku.

Średnie wynagrodzenie w UE a wysokość płacy minimalnej

Średnie wynagrodzenie w Europie i mediana wiążą się także z pułapem płacy minimalnej w poszczególnych krajach.

Europejski Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w różnych krajach Starego Kontynentu.  Aktualizacja danych nastąpiła w czerwcu 2017 roku.  Ze statystyk wynika m.in., że na wschodzie najniższa krajowa wynosi od. ok. 230 do 500 euro, a na zachodzie i północy – powyżej 1000 euro. Mieszkańcy południowej części Europy otrzymują minimalne wynagrodzenie w wysokości 500-1000 euro.

Płaca minimalna nie obowiązuje tylko w 6 krajach członkowskich Unii Europejskiej, tzn. w Danii, we Włoszech, na Cyprze, w Austrii, Finlandii oraz Szwecji. W pozostałych państwach wspólnoty ustalany jest poziom najniższej pensji, jaką może otrzymywać pracownik.

Najmniej zarabiają osoby pracujące:

 • w Bułgarii – 235 euro za miesiąc,
 • w Rumunii – 275 euro za miesiąc,
 • na Łotwie i Litwie – 380 euro za miesiąc,
 • w Czechach – 407 euro za miesiąc,
 • na Węgrzech – 412 euro za miesiąc,
 • w Chorwacji – 433 euro za miesiąc,
 • na Słowacji – 435 euro za miesiąc,
 • w Polsce – 453 euro za miesiąc,
 • w Estonii – 470 euro za miesiąc.

Nieco wyższy poziom płaca minimalna osiąga na południu Europy:

 • w Portugalii – 650 euro za miesiąc,
 • w Grecji – 684 euro za miesiąc,
 • na Malcie – 736 euro za miesiąc,
 • w Słowenii – 805 euro za miesiąc,
 • w Hiszpanii – 826 euro za miesiąc.

Wynagrodzenie minimalne wyższe niż 1000 euro obowiązuje na północy i na zachodzie kontynentu:

 • w Wielkiej Brytanii – 1397 euro za miesiąc,
 • we Francji – 1480 euro za miesiąc,
 • w Niemczech – 1498 euro za miesiąc,
 • w Belgii – 1532 euro za miesiąc,
 • w Holandii – 1552 euro za miesiąc,
 • w Irlandii – 1563 euro za miesiąc,
 • w Luksemburgu – 1999 euro za miesiąc.

 

Pamiętaj, że porównywanie zarobków to nie wszystko – dla uzyskania pełnego obrazu warto wziąć pod uwagę również koszty życia w różnych miejscach na świecie. Ważniejsze od tego, w którym kraju zarabia się np. 1000 euro, jest to, co można kupić za tę kwotę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o medianie zarobków na konkretnym stanowisku, sprawdź to w serwisie zarobki.pracuj.pl.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 07.12.2021
  Najlepiej płatne zawody w Polsce 2021

  Informatyka, telekomunikacja, finanse i handel – w ostatnich latach w tych obszarach można było liczyć na atrakcyjne zarobki. Czy w czasach pandemii, gdy większość firm zmieniła swój tryb pracy na zdalny, sytuacja wygląda podobnie? Jakie profesje można określić jako najbardziej opłacalne zawody w Polsce? Zobacz, gdzie uzyskasz dobre zarobki i co – poza samą branżą – może mieć wpływ na Twoją pensję.

 • 30.06.2021
  Najniższa krajowa – czym jest i jak ją wyliczyć?

  Zatrudnienie na umowę o pracę oznacza dla pracownika wiele przywilejów. Jednym z nich jest płaca minimalna, zwana też potocznie najniższą krajową lub minimalną krajową. To najbardziej podstawowe zabezpieczenie bytu pracownika. Warto określić jej wysokość, by wiedzieć, czy pracodawca nie dopuszcza się naruszania praw pracowniczych.

 • 24.01.2019
  Duże pieniądze na początku kariery? Sprawdź, w jakich zawodach

  Im dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz – doświadczenie to jeden z czynników wpływających na wysokość pensji. Jako farmaceuta lub inżynier informatyk możesz liczyć na atrakcyjną pensję na początku kariery. Absolwent farmacji z doświadczeniem poniżej 3 lat zarabia przeciętnie 4600 zł brutto, a absolwent informatyki – 5700 zł brutto.

07.12.2021
Najlepiej płatne zawody w Polsce 2021

Informatyka, telekomunikacja, finanse i handel – w ostatnich latach w tych obszarach można było liczyć na atrakcyjne zarobki. Czy w czasach pandemii, gdy większość firm zmieniła swój tryb pracy na zdalny, sytuacja wygląda podobnie? Jakie profesje można określić jako najbardziej opłacalne zawody w Polsce? Zobacz, gdzie uzyskasz dobre zarobki i co – poza samą branżą – może mieć wpływ na Twoją pensję.

30.06.2021
Najniższa krajowa – czym jest i jak ją wyliczyć?

Zatrudnienie na umowę o pracę oznacza dla pracownika wiele przywilejów. Jednym z nich jest płaca minimalna, zwana też potocznie najniższą krajową lub minimalną krajową. To najbardziej podstawowe zabezpieczenie bytu pracownika. Warto określić jej wysokość, by wiedzieć, czy pracodawca nie dopuszcza się naruszania praw pracowniczych.

24.01.2019
Duże pieniądze na początku kariery? Sprawdź, w jakich zawodach

Im dłużej pracujesz, tym więcej zarabiasz – doświadczenie to jeden z czynników wpływających na wysokość pensji. Jako farmaceuta lub inżynier informatyk możesz liczyć na atrakcyjną pensję na początku kariery. Absolwent farmacji z doświadczeniem poniżej 3 lat zarabia przeciętnie 4600 zł brutto, a absolwent informatyki – 5700 zł brutto.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 28.04.2022
  Manager restauracji – wymagania, obowiązki i zarobki

  Nadzorowanie pracy kucharza, kelnerów, szatniarzy – to przykładowe obowiązki managera restauracji, który również planuje i koordynuje działania promocyjne, wizerunkowe i marketingowe. To w dużej mierze od jego doświadczenia i umiejętności zależy, czy lokal będzie przynosić zyski. Dowiedz się, kto sprawdzi się jako manager oraz z jaką pensją wiąże się ta praca. Przyjrzyj się szczegółowo temu, co robi manager restauracji i jakie cechy są wymagane, aby sprawdzić się na tym stanowisku.

 • 15.04.2022
  Zarobki na danym stanowisku – dlaczego warto umieszczać widełki w ofercie pracy? Wyniki raportu Pracuj: Dwa lata nowej normalności

  Dwa lata pandemii zmieniły wiele obszarów w naszym życiu. Przede wszystkim jednak miały ogromny wpływ na rynek pracy, który – mogłoby się wydawać – zatrzymał się. Nic bardziej mylnego. Praca w czasie pandemii przeniosła się w większości do sieci, co zaowocowało licznymi przetasowaniami branżowymi. Zmieniły się także oczekiwania pracowników, którzy zaczęli wymagać znacznie większej stabilizacji. Sprawdź raport Pracuj.pl „Dwa lata nowej normalności”, w którym przybliżamy realia związane z rynkiem pracy w ostatnim czasie. Dowiedz się, jak powinno wyglądać dobre ogłoszenie o pracę.

 • 23.03.2022
  W jakich zawodach jest najwięcej ofert pracy? Poznaj najlepsze zawody w 2022 roku

  Trwająca już ponad 2 lata pandemia koronawirusa zmieniła nie tylko świat, ale też rynek pracy. Liczne lockdowny, załamania w niektórych sektorach oraz zaskakujący rozkwit innych branż – to wszystko przyczyniło się do wielu przetasowań wśród pojawiających się ofert pracy. Chcesz wiedzieć, w jakich zawodach prognozowany jest wzrost zatrudnienia w 2022 roku? Przeczytaj artykuł oparty na danych z raportu Rynku Pracy Specjalistów 2021.

28.04.2022
Manager restauracji – wymagania, obowiązki i zarobki

Nadzorowanie pracy kucharza, kelnerów, szatniarzy – to przykładowe obowiązki managera restauracji, który również planuje i koordynuje działania promocyjne, wizerunkowe i marketingowe. To w dużej mierze od jego doświadczenia i umiejętności zależy, czy lokal będzie przynosić zyski. Dowiedz się, kto sprawdzi się jako manager oraz z jaką pensją wiąże się ta praca. Przyjrzyj się szczegółowo temu, co robi manager restauracji i jakie cechy są wymagane, aby sprawdzić się na tym stanowisku.

15.04.2022
Zarobki na danym stanowisku – dlaczego warto umieszczać widełki w ofercie pracy? Wyniki raportu Pracuj: Dwa lata nowej normalności

Dwa lata pandemii zmieniły wiele obszarów w naszym życiu. Przede wszystkim jednak miały ogromny wpływ na rynek pracy, który – mogłoby się wydawać – zatrzymał się. Nic bardziej mylnego. Praca w czasie pandemii przeniosła się w większości do sieci, co zaowocowało licznymi przetasowaniami branżowymi. Zmieniły się także oczekiwania pracowników, którzy zaczęli wymagać znacznie większej stabilizacji. Sprawdź raport Pracuj.pl „Dwa lata nowej normalności”, w którym przybliżamy realia związane z rynkiem pracy w ostatnim czasie. Dowiedz się, jak powinno wyglądać dobre ogłoszenie o pracę.

23.03.2022
W jakich zawodach jest najwięcej ofert pracy? Poznaj najlepsze zawody w 2022 roku

Trwająca już ponad 2 lata pandemia koronawirusa zmieniła nie tylko świat, ale też rynek pracy. Liczne lockdowny, załamania w niektórych sektorach oraz zaskakujący rozkwit innych branż – to wszystko przyczyniło się do wielu przetasowań wśród pojawiających się ofert pracy. Chcesz wiedzieć, w jakich zawodach prognozowany jest wzrost zatrudnienia w 2022 roku? Przeczytaj artykuł oparty na danych z raportu Rynku Pracy Specjalistów 2021.