Minimalne wynagrodzenie. Polska a reszta Europy

Płaca minimalna to w Unii Europejskiej standard. Spośród blisko 30 krajów członkowskich ponad jedna trzecia wprowadziła do swojego systemu gospodarczego takie rozwiązanie. Warto dowiedzieć się, w których państwach wypłacana jest  minimalna krajowa i na czym polegają różnice.

Najniższe wynagrodzenie krajowe w Polsce

W naszym kraju podstawą do ustanawiania płacy minimalnej jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 roku. Od chwili wejścia w życie ulegała ona licznym zmianom, jednak zasadniczo treść pozostaje niezmieniona. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje kwotę płacy minimalnej, która musi spełniać wymogi związane z aktualnymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Pierwszym z nich jest wskaźnik inflacji. Można też najniższą krajową powiększyć o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego, pod warunkiem, że płaca minimalna jest mniejsza niż połowa średniej krajowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podwyższyć ją bardziej. Ostatecznie, propozycja i tak musi być poddana głosowaniu parlamentu.

Pełnię uprawnień otrzymują pracownicy, którzy przepracowali w danej firmie przynajmniej rok. Do tego czasu ich minimalne wynagrodzenie krajowe wynosi 80% oficjalnie podanej kwoty.

Płaca minimalna w Unii Europejskiej

Większość krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, gwarantuje swoim pracownikom minimalny dochód. Mimo że niektóre dyrektywy unijne (np. dotyczące delegowania pracowników) zakładają częściową unifikację przepisów, w części krajów Wspólnoty można spotkać się z alternatywą w postaci minimalnej stawki branżowej.

W Polsce i u większości naszych europejskich partnerów wysokość minimalnego wynagrodzenia krajowego ustalana jest na podstawie analizy wskaźników makroekonomicznych. Z kolei w Austrii czy Szwecji (podobnie jak w innych krajach skandynawskich) decyzja jest wynikiem negocjacji w ramach układów zbiorowych między pracodawcami a związkami zawodowymi. W Polsce na decyzję parlamentu mają wpływ m.in. grupy reprezentujące interesy pracowników i pracodawców.

A jak Polska wypada pod tym względem na tle Europy? Sytuacja gospodarcza i wewnętrzne przepisy krajów członkowskich zmieniają się dynamicznie, a dane szybko dezaktualizują. Faktem jest jednak, że nasz kraj znajduje się w grupie tych, które od czasu wstąpienia do UE doganiają europejskich liderów (Luksemburg, Wielką Brytanię czy Francję).