Minimalne wynagrodzenie w krajach UE – przykłady - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Z danych Eurostatu wynika, że w styczniu 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w krajach Unii Europejskiej wahała się od 235 do 1999 euro na miesiąc. Najniższa krajowa w Bułgarii to 235 euro, w Estonii - 470 euro, w Portugalii – 650 euro, a w Hiszpanii – 826 euro. Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii wynosiła 1397 euro, a w Luksemburgu – 1999 euro.   

Dlaczego wprowadza się płacę minimalną?

Najniższe wynagrodzenie za pracę ustala się m.in. po to, by walczyć z ubóstwem i chronić pracowników przed wyzyskiem. Inne przyczyny to np. zapewnienie godnych warunków życia osobom podejmującym aktywność zawodową, a także próba wyeliminowania z rynku przedsiębiorstw, które chcą budować swoją pozycję kosztem zatrudnianych osób. Wprowadzenie płacy minimalnej ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Argumenty przeciw ustalaniu wysokości najniższej pensji to np. poszukiwanie przez przedsiębiorców luk prawnych umożliwiających obchodzenie niekorzystnych przepisów. Rygorystyczne regulacje prawne dotyczące wynagrodzenia mogą przyczyniać się również do rozwoju szarej strefy oraz do zwiększenia dystansu między pracodawcami i pracownikami.

Jaka jest wysokość płacy minimalnej w UE?

Wymiar najniższych pensji krajowych w państwach członkowskich UE stanowi przedmiot badań Europejskiego Urzędu Statystycznego (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/pl#Dane_statystyczne_dotycz.C4.85ce_p.C5.82ac_minimalnych). Z raportu sporządzonego przez Eurostat wynika m.in., że w styczniu 2017 r. płaca minimalna obowiązywała w 22 z 28 krajów członkowskich. Państwa, w których nie występowała taka forma ochrony wynagrodzenia za pracę to: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia oraz Szwecja.

Państwa członkowskie podzielono na 3 grupy, w zależności od wysokości najniższej pensji krajowej:

 1. Do pierwszej grupy należą kraje, w których płaca minimalna w styczniu 2017 r. wynosiła mniej niż 500 euro. Chodzi o Bułgarię, Rumunię, Łotwę, Litwę, Czechy, Węgry, Chorwację, Słowację, Polskę i Estonię. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali Bułgarzy - 235 euro, a najwyższe Estończycy - 470 euro.
 2. W drugiej grupie znajdują się państwa, w których wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła więcej niż 500 euro, ale mniej niż 1 000 euro. Należą do nich: Portugalia, Grecja, Malta, Słowenia i Hiszpania. Najniższa pensja krajowa w Portugalii to 650 euro, a w Hiszpanii – 826 euro.
 3. W państwach należących do trzeciej grupy, tzn. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Irlandii i Luksemburgu płaca minimalna wynosiła więcej niż 1000 euro. Jej wysokość wahała się od 1397 euro w Zjednoczonym Królestwie do 1999 euro w Luksemburgu.

Kalkulator wynagrodzeń – koszty uzyskania przychodu

Wymiar płacy minimalnej jest wyrażony w kwocie brutto. W Polsce odejmuje się od niej składki ubezpieczeniowe i zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość zaliczki może zostać zredukowana po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu, które zmniejszają podstawę opodatkowania. Chcąc obliczyć wymiar płacy netto, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 12.10.2018
  Jak zadbać o swój rozwój bez ponoszenia wysokich kosztów?

  Rozwój zawodowy nie musi oznaczać ogromnych wydatków. Aby nabyć nowe umiejętności, możesz na przykład postawić na wymianę talentów. Biegle mówisz po hiszpańsku? Udzielaj lekcji w zamian za szkolenie z zakresu obsługi programu komputerowego. Wykaż się kreatywnością i aktywnością!

 • 04.10.2018
  Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

  13,70 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosi najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy zleceniobiorcy. W 2019 r. osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy-zlecenia zyskają prawo do stawki w wysokości co najmniej 14,50 zł brutto.

 • 08.03.2018
  Zarobki pracownika etatowego w 2018 r.

  W 2018 r. każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze godzin ma prawo do pensji w wysokości co najmniej 2100 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej sprawia, że możemy otrzymać również wyższy dodatek za pracę w porze nocnej oraz odprawę należną w związku ze zwolnieniami grupowymi.

12.10.2018
Jak zadbać o swój rozwój bez ponoszenia wysokich kosztów?

Rozwój zawodowy nie musi oznaczać ogromnych wydatków. Aby nabyć nowe umiejętności, możesz na przykład postawić na wymianę talentów. Biegle mówisz po hiszpańsku? Udzielaj lekcji w zamian za szkolenie z zakresu obsługi programu komputerowego. Wykaż się kreatywnością i aktywnością!

04.10.2018
Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

13,70 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosi najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy zleceniobiorcy. W 2019 r. osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy-zlecenia zyskają prawo do stawki w wysokości co najmniej 14,50 zł brutto.

08.03.2018
Zarobki pracownika etatowego w 2018 r.

W 2018 r. każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze godzin ma prawo do pensji w wysokości co najmniej 2100 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej sprawia, że możemy otrzymać również wyższy dodatek za pracę w porze nocnej oraz odprawę należną w związku ze zwolnieniami grupowymi.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe