Minimalne wynagrodzenie w krajach UE – przykłady

Z danych Eurostatu wynika, że w styczniu 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w krajach Unii Europejskiej wahała się od 235 do 1999 euro na miesiąc. Najniższa krajowa w Bułgarii to 235 euro, w Estonii - 470 euro, w Portugalii – 650 euro, a w Hiszpanii – 826 euro. Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii wynosiła 1397 euro, a w Luksemburgu – 1999 euro.   

Dlaczego wprowadza się płacę minimalną?

Najniższe wynagrodzenie za pracę ustala się m.in. po to, by walczyć z ubóstwem i chronić pracowników przed wyzyskiem. Inne przyczyny to np. zapewnienie godnych warunków życia osobom podejmującym aktywność zawodową, a także próba wyeliminowania z rynku przedsiębiorstw, które chcą budować swoją pozycję kosztem zatrudnianych osób. Wprowadzenie płacy minimalnej ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Argumenty przeciw ustalaniu wysokości najniższej pensji to np. poszukiwanie przez przedsiębiorców luk prawnych umożliwiających obchodzenie niekorzystnych przepisów. Rygorystyczne regulacje prawne dotyczące wynagrodzenia mogą przyczyniać się również do rozwoju szarej strefy oraz do zwiększenia dystansu między pracodawcami i pracownikami.

Jaka jest wysokość płacy minimalnej w UE?

Wymiar najniższych pensji krajowych w państwach członkowskich UE stanowi przedmiot badań Europejskiego Urzędu Statystycznego (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/pl#Dane_statystyczne_dotycz.C4.85ce_p.C5.82ac_minimalnych). Z raportu sporządzonego przez Eurostat wynika m.in., że w styczniu 2017 r. płaca minimalna obowiązywała w 22 z 28 krajów członkowskich. Państwa, w których nie występowała taka forma ochrony wynagrodzenia za pracę to: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia oraz Szwecja.

Państwa członkowskie podzielono na 3 grupy, w zależności od wysokości najniższej pensji krajowej:

  1. Do pierwszej grupy należą kraje, w których płaca minimalna w styczniu 2017 r. wynosiła mniej niż 500 euro. Chodzi o Bułgarię, Rumunię, Łotwę, Litwę, Czechy, Węgry, Chorwację, Słowację, Polskę i Estonię. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali Bułgarzy - 235 euro, a najwyższe Estończycy - 470 euro.
  2. W drugiej grupie znajdują się państwa, w których wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła więcej niż 500 euro, ale mniej niż 1 000 euro. Należą do nich: Portugalia, Grecja, Malta, Słowenia i Hiszpania. Najniższa pensja krajowa w Portugalii to 650 euro, a w Hiszpanii – 826 euro.
  3. W państwach należących do trzeciej grupy, tzn. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Irlandii i Luksemburgu płaca minimalna wynosiła więcej niż 1000 euro. Jej wysokość wahała się od 1397 euro w Zjednoczonym Królestwie do 1999 euro w Luksemburgu.

Kalkulator wynagrodzeń – koszty uzyskania przychodu

Wymiar płacy minimalnej jest wyrażony w kwocie brutto. W Polsce odejmuje się od niej składki ubezpieczeniowe i zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość zaliczki może zostać zredukowana po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu, które zmniejszają podstawę opodatkowania. Chcąc obliczyć wymiar płacy netto, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.