Minimalne wynagrodzenie w Polsce – jak zmieniało się w ciągu ostatniej dekady

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w Polsce przez państwo. Jest ono – cytując definicję - prawnie ustalonym najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną, określonym w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Co istotne, gwarancja otrzymania minimalnego wynagrodzenia obejmuje wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Płaca minimalna w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć

Jakie pozytywy niesie ze sobą płaca minimalna?

Choć minimalne wynagrodzenie budzi pewne kontrowersje wśród ekonomistów, podważających zasadność i użyteczność takiego rozwiązania dla interesu społecznego, to istnieje szereg argumentów przemawiających za tym, że zagwarantowanie płacy minimalnej w pewnych obszarach przynosi korzyści. Międzynarodowa Organizacja Pracy, uzasadniając wprowadzenie płacy minimalnej, przedstawiła następujące cele, które dzięki tej gwarancji miały zostać osiągnięte:

 • zlikwidowanie lub ograniczenie nadmiernej eksploatacji pracowników,
 • przyczynienie się do ograniczenia problemu ubóstwa,
 • zapewnienie ludziom dobrego poziomu życia,
 • zagwarantowanie pracownikom takiego samego wynagrodzenia za równą pracę,
 • ograniczenie występowania konfliktów wśród współpracowników,
 • przezwyciężenie niektórych szkodliwych praktyk konkurencyjnych,
 • osiągnięcie stabilnej sytuacji ekonomicznej oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.

Podwyżka płacy minimalnej w 2019 r.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce od 2009 roku – zestawienie

Na przestrzeni ostatniej dekady dało się zaobserwować spore zmiany w wysokości wynagrodzenia minimalnego w Polsce. W 2009 roku wynosiło ono 1276 zł brutto. Rok później – 1317 zł brutto. W następnych latach notowano kolejne wzrosty, a pensje minimalne wynosiły:

 • W 2011 – 1386 zł brutto
 • W 2012 r. – 1500 zł brutto
 • W 2013 r. – 1600 zł brutto
 • W 2014 r. – 1680 zł brutto
 • W 2015 r. – 1750 zł brutto
 • W 2016 r. – 1850 zł brutto
 • W 2017 r. – 2000 zł brutto
 • W 2018 r. – 2100 zł brutto
 • W 2019 r. – 2250 zł brutto

W 2020 roku - zgodnie z zapowiedziami – wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć do 2600 zł brutto, co oznacza, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę będzie wynosić 3132,48 zł. Co ciekawe, z początkiem 2019 roku płaca minimalna w Polsce przekroczyła wysokość przeciętnego wynagrodzenia z 2002 roku. Dane z roku 2016, zebrane przez GUS, wskazują na to, że pobieranie pensji minimalnej jest udziałem 13% osób zatrudnionych na umowę o pracę. Oznacza to, że 1,5 mln Polaków musi zadowolić się minimalnym wynagrodzeniem.