Mniejsza luka płacowa i mniej bezrobotnych kobiet

Islandia, Szwecja i Nowa Zelandia – to kraje, w których w 2017 r. wysokość wynagrodzenia, poziom aktywności zawodowej i stopa bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn były zbliżone. Polska znalazła się na ósmym miejscu w rankingu, wyprzedzając Finlandię, Belgię, Kanadę i Szwajcarię.

Jak podaje GUS, w latach 2011-2017 liczba bezrobotnych Polek zmniejszyła się o 60%. Z danych Pracuj.pl wynika, że w 2017 r. luka płacowa wynosiła 16%. Istniały jednak obszary, w których kobiety zarabiały lepiej niż mężczyźni. Poziom płac uzyskiwanych przez panie był wyższy na stanowiskach, takich jak np. specjalista ds. marketingu, kontroler finansowy czy specjalista ds. logistyki.  

Wynagrodzenie Polek w 2017 roku – czy kobiety nadal zarabiają mniej?

Firma doradcza PwC przygotowała raport „Women in Work Index”, z którego wynika, że w rankingu krajów należących do OECD Polska awansowała z 19. miejsca w 2000 r. na 8. miejsce w 2017 r. W tym czasie poziom bezrobocia wśród polskich kobiet obniżył się z 18% do 5%.   

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/polski-rynek-pracy-jest-coraz-bardziej-przyjazny-dla-kobiet