MPIPS: Rynek pracy – Polska na tle innych krajów UE

W latach 2004-2017 w Polsce wyraźnie wzrósł wskaźnik zatrudnienia i nastąpił spadek bezrobocia. Sytuacja na polskim rynku pracy uległa poprawie i zniknęły dysproporcje pomiędzy naszym krajem a innymi państwami Unii Europejskiej.

19,4% - tyle w 2004 r. wynosiła stopa bezrobocia ludności w wieku 15-64 lata w Polsce. W tym okresie uśredniony wskaźnik dla całej UE był znacznie niższy – 9,3%. W 2017 r. bezrobocie w naszym kraju wynosiło 5%, podczas gdy średnia dla krajów wspólnoty była równa 7,8%. Tak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Bezrobocie: Polska na siódmym miejscu

Różnice były widoczne także w przypadku wskaźnika zatrudnienia (odsetek ludności w wieku 15-64 lata, pracującej zawodowo). W 2004 r. parametr dla całej UE wynosił 67,2%, a dla Polski – 57%. Po kilkunastu latach różnice stały się mniej widoczne, a wskaźnik był równy 72,1% dla całej UE i 70,9 dla Polski.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej