MRPiPS: Mniejsze bezrobocie w lipcu 2018 r.

5,9% - tyle wynosiła stopa bezrobocia pod koniec lipca 2018 r. Była to rekordowo niska wartość, która utrzymała się od czerwca. Spadek w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wyniósł 1,1%.

W lipcu 2018 r. 961,5 tys. Polaków miało status osoby bezrobotnej. Liczba osób pozostających bez pracy spadła w pięciu województwach:

  • kujawsko-pomorskim (o 0,2%),
  • lubelskim (o 0,1%),
  • mazowieckim (o 0,1%),
  • warmińsko-mazurskim (o 0,1%),
  • zachodniopomorskim (o 0,1%).

Wzrost o 0,1% nastąpił tylko w województwie świętokrzyskim. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Wielkopolsce (3,3%), a najwyższy – na Warmii i Mazurach (9,9%).

Rekordowo niskie bezrobocie w czerwcu 2018 r.

Brak celu zawodowego, nieprofesjonalne CV i brak przygotowania do rekrutacji, wygórowane oczekiwania, nieadekwatne do posiadanego doświadczenia – to przykładowe czynniki, które mogą utrudniać znalezienie pracy.

7 błędów podczas szukania pracy. Popełniają je doświadczeni specjaliści!

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10139,w-lipcu-mniej-bezrobotnych.html