MRPiPS: Niskie bezrobocie w Polsce na tle innych krajów UE

3,4% - tyle w marcu 2019 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. Ten wynik zagwarantował nam czwarte miejsce w zestawieniu krajów o najniższym wskaźniku bezrobocia. Takie dane opublikował Eurostat.

Wskaźnik odnotowany w Polsce spadł o 0,1 pkt proc. w porównaniu z wynikiem z lutego 2019 r., a w stosunku do danych z marca 2018 r. – o 0,4%. W marcu 2019 r. liczba osób niezatrudnionych była równa 580 tys., a miesiąc wcześniej – 593 tys.     

Eurostat: Bezrobocie w UE w lutym 2019 r.

Uśredniona stopa bezrobocia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wynosiła 6,4%. W strefie euro była nieco wyższa i osiągnęła poziom 7,7%. Problem braku zatrudnienia był najmniej dolegliwy w Czechach (1,9%), Niemczech (3,2%) i Holandii (3,3%). Na kolejnych miejscach znalazły się ex aequo Polska i Węgry, z wynikiem 3,4%. Najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Grecji (18,5% - dane za styczeń 2019 r.) oraz w Hiszpanii (14%).   

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wysokie-miejsce-polski-wsrod-krajow-ue-z-najnizszym-bezrobociem