MRPiPS o zmianach w prawie pracy

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę, większa ochrona pracowników przed dyskryminacją – to przykładowe zmiany w prawie pracy, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. 

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za wysługę lat nie będzie wliczany do płacy minimalnej. To oznacza, że pracownicy posiadający długi staż pracy będą zarabiać więcej niż osoby zatrudnione krócej. 

Dodatek stażowy nie będzie wliczany do płacy minimalnej

Jak czytamy na stronie MRPiPS, kolejna zmiana, która weszła w życie 7 września 2019 r., to „wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację”. W jej wyniku każdy nieuzasadniony przejaw nierównego traktowania będzie uznawany za dyskryminację. Nowe przepisy dotyczą także korzystania z urlopów dla rodziców (macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego). Obecnie mogą z nich korzystać nie tylko matka i ojciec dziecka, ale również pracujący członkowie najbliższej rodziny.  

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-prawie-pracy--co-czeka-nas-w-najblizszym-czasie