MRPiPS: Październik 2019 r. przyniósł kolejny spadek bezrobocia

5,1% - tyle pod koniec października 2019 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. Wynik nie zmienił się od września, jednak liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała o 9,3 tys.

W październiku 2019 r. 841,9 tys. osób posiadało status osoby bezrobotnej. Było to o 95,5 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek w stosunku do września 2019 r. odnotowano w 14 województwach – najwyraźniejszy w śląskim (o 1,8 tys. osób), lubuskim (o 0,4 tys. osób), łódzkim (o 1,2 osób) oraz mazowieckim (o 2,2 tys. osób). 

Od 1990 r. wskaźnik bezrobocia w październiku nigdy nie był tak niski. Tak wynika z wypowiedzi Bożeny Borys-Szopy, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.   

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w październiku 2019 r. do urzędów zgłoszono 111,1 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – o 0,5 tys. więcej niż we wrześniu. Wzrost odnotowano w 8 województwach; najwyższy w województwie dolnośląskim (o 2,7 tys. ofert).   

Status bezrobotnego – na jakich warunkach?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-w-pazdzierniku-najnizsze-od-30-lat