MRPiPS: Rekordowo niskie bezrobocie w maju 2019 r.

5,4% - tyle pod koniec maja 2019 r. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tak niskiego wskaźnika w maju nie odnotowano od 1991 r. 

Pod koniec kwietnia 2019 r. poziom bezrobocia wynosił 5,6%, a pod koniec marca – 5,9%. Zdaniem minister pracy Bożeny Borys-Szopy aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia wynika m.in. z rozpoczęcia prac sezonowych w branżach, takich jak budownictwo, ogrodnictwo, leśnictwo i rolnictwo. 122,3 tys. – tyle pod koniec maja 2019 r. wynosiła liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów. Była o 3,5 tys. wyższa niż w kwietniu.   

GUS: Stopa bezrobocia pod koniec kwietnia 2019 r.

W maju 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 907,1 tys. osób – o 31,2 tys. mniej niż pod koniec kwietnia. Spadek w stosunku do maja 2018 r. wynosił aż 9,5% (95 tys. osób). Stopa bezrobocia w porównaniu z danymi z kwietnia 2019 r. zmalała we wszystkich województwach. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rekordowo-niskie-bezrobocie-w-maju