MRPiPS rozdzieli środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Polscy pracownicy mogą korzystać ze środków gromadzonych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna dofinansowania w wysokości 250 mln zł. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ułatwia funkcjonowanie na rynku pracy. Im więcej potrafimy, tym łatwiej jest nam np. negocjować warunki zatrudnienia i, co za tym idzie, znaleźć wymarzone miejsce pracy. W uzyskaniu dodatkowych umiejętności pomocne mogą okazać się dotacje. 

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?

MRPiPS przedstawiło propozycje wydatkowania pieniędzy z KFS. Wśród nich znalazło się m.in. finansowanie szkoleń dla osób powyżej 45. roku życia, dla przedstawicieli zawodów deficytowych w danym regionie oraz dla rodziców wracających do aktywności zawodowej po przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem. Inicjatywy ministerstwa muszą zostać zatwierdzone przez Radę Rynku Pracy. 

Przerwa w zatrudnieniu – jak ją wytłumaczyć?

Źródło: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1433755,szkolenia-pracownikow-w-2020-r-wydatki.html