MRPiPS: W październiku 2018 r. liczba osób bezrobotnych niższa niż we wrześniu

W dziesięciu województwach zmalało bezrobocie. Największy spadek nastąpił w województwie świętokrzyskim. Najniższy wskaźnik bezrobocia - 3,1% - odnotowano w Wielkopolsce.

5,7% - tyle pod koniec października 2018 r. wynosiła stopa bezrobocia rejestrowanego. Była taka sama jak we wrześniu, choć liczba osób bezrobotnych zmalała. W urzędach pracy było zarejestrowanych 938,5 tys. osób, czyli o 8,9 tys. mniej niż we wrześniu i o 131 tys. mniej niż w październiku minionego roku.

Najwyższy spadek bezrobocia - na Podkarpaciu

Liczba osób bezrobotnych zmalała, a przy tym wzrosła liczba wakatów. W październiku 2018 r. zatrudniający zgłosili do urzędów pracy 128 tys. wolnych miejsc – o 9,4 tys. więcej niż we wrześniu. Rekordowy wzrost nastąpił w Małopolsce, gdzie pracodawcy zaoferowali aż o 56,4% więcej miejsc pracy niż miesiąc wcześniej.

Źrodło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-ani-drgnie-najlepszy-wynik-od-28-lat