Jaka będzie płaca minimalna w 2020 roku?

Na 2020 rok zapowiadany jest rekordowy wzrost <strong>płacy minimalnej brutto</strong> i <strong>stawki godzinowej</strong> w Polsce. Jaka <strong>minimalna krajowa</strong> będzie obowiązywać w 2020 roku i od kiedy można spodziewać się podwyżek?

Ile wyniesie płaca minimalna w 2020 roku?

Na początku 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby pensja minimalna w 2020 roku wynosiła 2450 zł brutto. Była to propozycja o 100 zł wyższa od wzrostu płacy minimalnej, który jest gwarantowany przez ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001679. Zgodnie z nią pensja minimalna w 2020 roku musiała wzrosnąć o 4,25% względem swojej wartości w 2019 roku, co dawało kwotę 2345,59 zł brutto.

Ostatecznie minimalne wynagrodzenie w 2020 roku ustalone przez Radę Ministrów wyniesie aż 2600 zł brutto. To oznacza wzrost o 15,6% i 350 zł brutto wobec minimalnej pensji w 2019 roku wynoszącej 2250 zł brutto.

Tym samym minimalne wynagrodzenie za pracę kształtować się będzie na poziomie 49,7% do prognozowanego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 rok. Na tym rozwiązaniu ma skorzystać aż 1,5 mln pracowników w Polsce, którzy otrzymują płacę minimalną.

Co to jest płaca minimalna?

Płaca minimalna 2020 – ile na rękę?

Przy zapowiadanym na rok 2020 wynagrodzeniu minimalnym 2600 zł brutto pracownicy otrzymają 1878 zł „na rękę”. Będzie to kwota netto, po odliczeniu:

 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składek ZUS (emerytalnej, rentowej i chorobowej),
 • składki zdrowotnej.

Zleceniobiorcy, osoby pracujące na umowach o świadczenie usług oraz samozatrudnieni, świadczący jednoosobowo usługi dla firm przy stawce godzinowej 17 zł brutto zarobią 11 zł netto.

Na tym nie koniec podwyżek najniższej płacy w 2020 roku. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że na koniec 2020 roku pensja minimalna ma wynosić 3000 zł brutto, a pod koniec 2023 roku – 4000 zł brutto.

Jeśli chcesz sprawdzić, ile dokładnie wyniesie Twoja płaca minimalna netto, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

6 mitów na temat umowy-zlecenia

Jak kształtuje się płaca minimalna w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej?

Podniesienie wysokości płacy minimalnej w Polsce w 2020 roku nie zmieni jednak znacząco pozycji naszego kraju wśród innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pensja minimalna w wysokości 2600 zł to ok. 601 euro. Nie jest to kwota imponująca, zwłaszcza w porównaniu z najwyższymi zarobkami w UE, jakie osiągali w 2018 roku mieszkańcy Luksemburga – 1999 euro. Polska nadal znajduje się wśród krajów członkowskich z najniższym minimalnym wynagrodzeniem, jak kraje należące dawniej do bloku wschodniego: Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Chorwacja, Czechy, Słowacja oraz Bułgaria.

Stawka godzinowa w 2020 r.

Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa w 2020 roku. Będzie ona wynosiła ostatecznie 17 zł brutto, a więc o 1 zł więcej niż planowano. Dla porównania: w 2019 roku najniższa stawka godzinowa wyniosła 14,7 zł brutto.

Dodatek stażowy nie będzie wliczany do płacy minimalnej

2 sierpnia 2019 r. przyjęta została nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nią dodatek stażowy nie będzie wliczany do płacy minimalnej, czyli wyłączony z podstawy wymiaru tego wynagrodzenia. Do końca 2019 roku do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie są wliczane:

 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa emerytalna i rentowa,
 • ekwiwalenty, np. za pranie odzieży roboczej,
 • świadczenia urlopowe i świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Od 1 stycznia 2020 roku do listy wyłączeń, które nie są wliczane do płacy minimalnej, dodany zostanie również dodatek stażowy. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podwyższenie wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników sektora publicznego z dłuższym stażem pracy przyczyni się do zwiększenia stabilizacji w sektorze publicznym. W ostatnich latach zdarzało się bowiem, że nowo zatrudnieni pracownicy otrzymywali wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż bardziej doświadczone osoby, legitymujące się dłuższym stażem.

Dodatek za wysługę lat – ABC

Jak rosła płaca minimalna na przestrzeni ostatnich 10 lat?

Wzrost płacy minimalnej następuje w Polsce co roku, jednak jej najbardziej znaczące podwyżki odnotowano w ciągu ostatnich trzech lat. Jeszcze w 2009 roku pracownicy zarabiający najniższą pensję otrzymywali niewiele ponad połowę obecnej stawki. Oto, jak rosła praca minimalna na przestrzeni ostatnich 10 lat:

 • 2019 r. - 2250 zł brutto,
 • 2018 r. - 2100 zł brutto,
 • 2017 r. - 2000 zł brutto,
 • 2016 r. - 1850 zł brutto,
 • 2015 r. - 1750 zł brutto,
 • 2014 r. - 1680 zł brutto,
 • 2013 r. - 1600 zł brutto,
 • 2012 r. - 1500 zł brutto,
 • 2011 r. - 1386 zł brutto,
 • 2010 r. - 1317 zł brutto,
 • 2009 r. - 1276 zł brutto.

Ile wynosi płaca minimalna w 2019 roku?