Na czym polega praca mistrza produkcji?

Koordynowanie działań podejmowanych przez pracowników produkcji, prowadzenie szkoleń stanowiskowych, nadzór nad przestrzeganiem norm BHP w zakładzie pracy - to podstawowe obowiązki, jakie wykonuje mistrz produkcji. W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosiło 6800 zł brutto. 

Kto może pracować jako mistrz produkcji?

W pierwszym kwartale 2019 r. produkcja stanowiła jedną z trzech najczęściej rekrutujących branż. Tak wynika z danych Pracuj.pl. Ważne, by osoba, która chce rozwijać się w tym kierunku, posiadała odpowiednie cechy i predyspozycje, np. zmysł techniczny oraz otwartość na wiedzę. Mistrz produkcji to stanowisko kierownicze. Taka osoba nadzoruje pracę zespołu pracowników. Powinna więc posiadać doświadczenie. Niezbędne są także umiejętności sprzyjające efektywnemu kierowaniu zespołem, np. komunikatywność, zdecydowanie, zdolność pracy pod presją czasu czy nastawienie na cel.  

10 cech dobrego kierownika

Pracodawcy kładą nacisk na umiejętność przygotowywania dokumentacji technicznej, zdolność korzystania z narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie produkcją, znajomość prawa pracy i przepisów BHP czy doświadczenie w tworzeniu procedur. Często wśród wymagań pojawiają się również wykształcenie wyższe i znajomość języka angielskiego.   

Mistrz produkcji – obowiązki

Osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, może sprostać odpowiedzialnym obowiązkom. Zadania przypisane do funkcji mistrza produkcji to przede wszystkim:

  • kierowanie pracą pracowników produkcji i brygadzistów (organizowanie pracy, wyznaczanie i delegowanie obowiązków itp.),
  • nadzorowanie procesów produkcyjnych, troska o jakość i terminowość,
  • działanie na rzecz obniżenia kosztów produkcji i podwyższenia wydajności,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem norm BHP,
  • prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla nowo przyjętych pracowników,
  • motywowanie podwładnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • rozwiązywanie problemów występujących podczas produkcji (chodzi o trudności organizacyjne, techniczne itp.),
  • współpraca z przedstawicielami różnych działów funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa produkcyjnego, np. utrzymania ruchu, jakości czy logistyki,
  • przygotowywanie harmonogramów pracy w oparciu o przepisy odnoszące się do norm czasu pracy. 

Ile zarabia mistrz produkcji?

6800 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie mistrza produkcji. Znaczna część osób zatrudnionych na tym stanowisku otrzymywała także benefity. Wśród najczęściej przyznawanych dodatków znalazły się: świadczenia socjalne (46%), służbowy telefon do celów prywatnych (36%), dofinansowanie zajęć sportowych (35%) oraz ubezpieczenie na życie (31%). 

Przedstawione dane stanowią wynik analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl. 

Ile zarabia operator produkcji, a ile brygadzista?