Na jakie zarobki mogą liczyć mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego?

Mediana zarobków w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 roku wynosiła 3,8 tys. zł brutto. Tak wynika z danych Pracuj.pl. Pod uwagę brano zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i przyznawane pracownikom premie. Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona jest między innymi od miejsca zatrudnienia i specjalizacji pracownika.

Zarobki w województwie warmińsko-mazurskim

Zarobki w największych miastach woj. warmińsko-mazurskiego

Przeciętna wysokość zarobków w największych miastach województwa warmińsko-mazurskiego stanowi dowód na prawdziwość tezy, że im większa aglomeracja, tym bardziej atrakcyjne warunki finansowe. Mediana zarobków w wybranych ośrodkach miejskich regionu wynosi:

  • 4,3 tys. zł brutto miesięcznie w Elblągu
  • 4,1 tys. zł brutto w Olsztynie
  • 3,85 tys. zł brutto w Ełku
  • 3,7 tys. zł brutto w Iławie
  • 3,7 tys. zł brutto w Szczytnie
  • 3,6 tys. zł brutto w Ostródzie

Godziwe wynagrodzenie za pracę – co to oznacza?

Które specjalizacje są najlepiej opłacane w woj. warmińsko-mazurskim?

Województwo warmińsko-mazurskie wyłamuje się z ogólnopolskiej tendencji, którą jest prym branży IT w rankingu najlepiej opłacanych specjalizacji. W opisywanym regionie najbardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia oferuje się osobom pracującym w obszarach inżynieria – automatyka, bankowość - bankowość korporacyjna oraz finanse / ekonomia –kontroling. Mediana zarobków w tych specjalizacjach wynosi 6,5 tys. zł brutto. 

W których specjalizacjach w województwie warmińsko-mazurskim zarabia się najmniej?

Do najsłabiej opłacanych specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim należą: hotelarstwo / gastronomia / turystyka - catering / restauracje / gastronomia oraz sprzedaż / obsługa klienta - odzież / dodatki / biżuteria. Mediana zarobków wynosi tutaj 3 tys. zł brutto miesięcznie. Jeszcze mniej, bo przeciętnie 2,5 tys. zł brutto, otrzymują osoby związane zawodowo z obszarem: praca fizyczna - pracownicy ochrony. 

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość wynagrodzenia?

Lokalizacja firmy i specjalizacja pracownika to ważne, ale nie jedyne determinanty decydujące o wysokości zarobków. Równie istotnymi elementami są poziom stanowiska, staż pracy i wykształcenie kandydata. Z danych pochodzących z 350 000 ankiet przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, że przeciętne wynagrodzenie dyrektora wynosiło w 2018 roku 16,5 tys. zł brutto, natomiast kierownicy i specjaliści zarabiali przeciętnie 8 tys. zł brutto i 3,7 tys. zł brutto. Jeśli chodzi o doświadczenie, to tu także widoczne są spore różnice w wynagrodzeniach – mediana zarobków początkujących specjalistów w woj. warmińsko-mazurskim wynosiła 3,3 tys. zł brutto w 2018 r., podczas gdy ich starsi stażem koledzy otrzymywali przeciętnie o 600 zł brutto więcej.