Na jakie zarobki mogą liczyć mieszkańcy województwa wielkopolskiego?

Przeciętne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim wynosi 4,6 tys. zł brutto. Tak wynika z danych Pracuj.pl. Wysokość zarobków jest zależna między innymi od lokalizacji firmy - im większe miasto, tym lepsza pensja. Znaczenie ma też branża. Najwyższymi stawkami mogą pochwalić się specjaliści pracujący w obszarze IT.

Mediana zarobków w największych miastach woj. wielkopolskiego

Najwięcej, bo przeciętnie 5 tys. zł brutto, zarabiają osoby pracujące w Poznaniu. Wskazana wartość to mediana, co oznacza, że połowa pracowników zatrudnionych w stolicy województwa wielkopolskiego zarabia więcej, a połowa mniej od przedstawionej kwoty. Następne w kolejności są Piła, z przeciętnym wynagrodzeniem 4,4 tys. zł brutto, Kalisz,  gdzie mediana zarobków wynosi 4,3 tys. zł brutto, Ostrów Wielkopolski i Leszno, gdzie pracownicy mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie 4,1 tys. zł brutto, a także Konin, w którym zarabia się przeciętnie 3,9 tys. zł brutto.

Zarobki w województwie wielkopolskim

Z jakimi specjalizacjami wiążą się najwyższe zarobki?

Specjalizacje, które w województwie wielkopolskim zapewniają najwyższe zarobki, to IT - rozwój oprogramowania - architektura, IT - administracja - bezpieczeństwo/audyt oraz marketing ‒ zarządzanie produktem. Przeciętna pensja specjalistów zatrudnionych w wymienionych obszarach wynosi kolejno 12,5 tys. zł brutto, 10,5 tys. zł brutto oraz 8,5 tys. zł brutto. Przy tak sporych zarobkach najczęściej wybieraną formą wypłaty pensji jest zlecenie przelewu wynagrodzenia na konto.

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Pozostałe czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

Specjalizacja to ważny, ale nie jedyny czynnik, od którego zależy poziom zarobków. Oprócz niej wysokość wynagrodzenia warunkują:

  • poziom stanowiska – w 2018 roku mediana zarobków na stanowisku dyrektora wynosiła 18 tys. zł brutto, podczas gdy kierownicy i specjaliści zarabiali przeciętnie 9 tys. zł i 4,4 tys. zł.
  • staż pracy – mediana zarobków początkujących specjalistów w województwie wielkopolskim w 2018 r. wynosiła 3,8 tys. zł brutto, natomiast ich bardziej doświadczeni koledzy, ze stażem pracy wynoszącym ponad 3 lata, mogli liczyć na zarobki wyższe przeciętnie o tysiąc zł brutto. 
  • wykształcenie – w województwie wielkopolskim w 2018 roku kierownicy z wyższym wykształceniem osiągali przeciętne dochody na poziomie 10,5 tys. zł brutto, podczas gdy osoby zajmujące kierownicze stanowiska i nieposiadające dyplomu ukończenia uczelni mogły liczyć na pensję w wysokości 8 tys. zł brutto.