Na jakie zarobki mogli liczyć ekonomiści w 2018 roku?

Zarobki ekonomistów i finansistów plasują się na dość wysokim poziomie w porównaniu z pensjami innych specjalistów. Aby je osiągać, należy wykazywać się m.in. znajomością aktualnych przepisów prawnych oraz umiejętnością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów. Sprawdź, ile zarabia audytor finansowy, główny księgowy z biegłym językiem obcym oraz analityk finansowy.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

Audytor finansowy

Przeciętne zarobki audytora finansowego wynoszą 8,5 tys. zł brutto. Specjaliści wykonujący prace na tym stanowisku często też otrzymują pozapłacowe świadczenia w postaci prywatnej opieki medycznej, dofinansowania zajęć sportowych, ubezpieczenia na życie oraz dofinansowania biletów do kina, teatru i na innego rodzaju wydarzenia kulturalne czy muzyczne. Do pracy w tym zawodzie mogą zachęcać także stabilne warunki zatrudnienia – aż 94% osób zatrudnionych w charakterze audytora finansowego pracuje na podstawie umowy o pracę. Do najważniejszych obowiązków należą:

  • kontrolowanie organizacji pod kątem przestrzegania prawa i obowiązujących przepisów,
  • sprawdzanie, czy wewnętrzne przepisy wprowadzone w organizacji są zgodne z obowiązującym prawem,
  • pomoc w opracowaniu i wdrażaniu procedur mających na celu usprawnienie i polepszenie organizacji pracy w kontrolowanej organizacji,
  • raportowanie działań.

Główny księgowy z biegłym językiem obcym

Zarobki ekonomisty, który obierze taką drogę zawodową i awansuje na stanowisko głównego księgowego, wynoszą przeciętnie 14 tys. zł brutto. Atrakcyjne wynagrodzenie to jednak nie jedyne korzyści, na jakie mogą liczyć specjaliści wykonujący tego rodzaju pracę. Wśród popularnych benefitów można wymienić prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie szkoleń i kursów oraz zajęć sportowych, a także służbowy telefon do celów prywatnych. Co ciekawe, aż 96% osób zatrudnionych na tym stanowisku to kobiety. Do codziennych obowiązków głównego księgowego należą m. in.:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych w organizacji,
  • współpraca w urzędami i instytucjami zewnętrznymi, 
  • dbanie o wysoką jakość pracy i odpowiednią organizację działu księgowości,
  • rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych.

Zarobki pracownika etatowego w 2018 r.

Analityk finansowy

Analitycy finansowi uzyskują przeciętne wynagrodzenie 7,5 tys. zł brutto. Często pracodawcy przyznają im ciekawe benefity, takie jak prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych i ubezpieczenie na życie. Zajmują się oni przede wszystkim współtworzeniem rocznych budżetów, prognoz czy wieloletnich planów rozwoju, sporządzaniem raportów i analiz finansowych, kontrolą kosztów i analizą rentowności. 

Studia na kierunkach związanych z finansami i ekonomią stwarzają absolwentom szerokie perspektywy rozwoju, jednak aby odnaleźć się na rynku pracy, warto już na etapie nauki starać się o ciekawe programy stażowe i praktyki.