Na Pomorzu najmniejsze bezrobocie

Jak pokazują statystyki GUS, osób bezrobotnych w Polsce - pod koniec grudnia 2017 r. - było 1081,7 tys. To o 19%  mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W grudniu minionego roku stopa bezrobocia wynosiła 6,6% i była niższa o 1,6% niż rok wcześniej. Liczba osób nieaktywnych zawodowo wahała się w zależności od regionu. Najwyższy wskaźnik występował w województwach: warmińsko-mazurskim (11,7%), kujawsko-pomorskim (10%), podkarpackim (9,7%) oraz lubelskim i świętokrzyskim (8,8%). Regiony z najniższą stopą bezrobocia to: Wielkopolska (3,7%), Śląsk (5,2%), Małopolska (5,4%) i Pomorze (5,5%).

488,8 tys. – tyle osób zarejestrowało się w urzędach pracy w IV kwartale 2017 r. To o 67,8 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Najwyższy przyrost rejestracji bezrobotnych nastąpił w październiku (174,4 tys.), a najniższy – w grudniu (155,3 tys.).

Statystyki podane przez GUS dotyczą osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-iv-kwartal-2017-roku,3,31.html