Najbardziej opłacalne zawody na stanowiskach kierowniczych w woj. zachodniopomorskim

Najwyższe wynagrodzenie na stanowiskach kierowniczych w województwie zachodniopomorskim otrzymują osoby pracujące w specjalizacjach: IT - rozwój oprogramowania, badania i rozwój oraz bankowość. Mogą oni liczyć na przeciętne zarobki powyżej 9 tys. zł brutto.

7 cech kandydata na stanowisko kierownicze

Menadżer IT ds. rozwoju oprogramowania

Na stanowisku managera IT ds. rozwoju oprogramowania ważne są kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne oraz umiejętności związane z zarządzaniem pracą zespołu i przydzielaniem zadań. Jeśli chodzi o kompetencje twarde, to od osób ubiegających się o taką pracę oczekuje się m. in.:

  • doświadczenia w zakresie tworzenia oprogramowania i zarządzania projektami,
  • znajomości metodyki zarządzania projektami,
  • znajomości języka angielskiego,
  • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki to informatyka i zarządzanie).

W województwie zachodniopomorskim osoby zajmujące kierownicze stanowiska w obszarze IT- rozwój oprogramowania zarabiają przeciętnie 12 tys. zł brutto.  

Dane o zarobkach w województwie zachodniopomorskim dostępne są na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-zachodniopomorskie 

Badania i rozwój

Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. badań i rozwoju zależy od specyfiki branży. Taki pracownik zajmuje się głównie przygotowywaniem, opracowywaniem i przeprowadzaniem analiz konsumenckich i rynkowych, na podstawie których można wyciągnąć wnioski przydatne z punktu widzenia planowania strategii rozwojowej firmy. Do tego potrzebne jest przygotowanie, przez które pracodawcy rozumieją odpowiednie wykształcenie (najlepiej wyższe kierunkowe, związane ze statystyką i ekonometrią) oraz znajomość trendów panujących na rynku i umiejętność przewidywania zachodzących zmian. Wykonywanie pracy na tym stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania dość częstych podróży służbowych i umiejętnością nawiązywania kontaktów z klientami i kontrahentami w międzynarodowym środowisku. Zarobki kierowników w zakresie badań i rozwoju w województwie zachodniopomorskim wynoszą przeciętnie 10,5 tys. zł brutto.

Stanowisko kierownicze – przykładowe pytania i odpowiedzi na rozmowie rekrutacyjnej

Bankowość – kierownik oddziału banku

Rynek usług bankowych rozwija się prężnie, bo i zapotrzebowanie na różnego rodzaju produkty bankowe utrzymuje się na wysokim poziomie. W związku z tym banki nieustannie poszukują fachowców, którzy mogliby nadzorować pracę w poszczególnych oddziałach. Do zadań kierowników banków należy przede wszystkim organizowanie codziennej pracy i rozdzielanie zadań w zespole. Są oni również odpowiedzialni za rozwijanie kompetencji pracowników oraz rozpoznawanie potrzeb klientów. Oczekuje się od nich wykształcenia wyższego z zakresu bankowości lub ekonomii, wysokiej kultury osobistej, zaangażowania, umiejętności analitycznego myślenia, skrupulatności i cech lidera. Waloryzacja wynagrodzenia odbywa się w tym sektorze regularnie, a przeciętne zarobki na stanowiskach kierowniczych związanych z bankowością wynoszą w woj. zachodniopomorskim 10 tys. zł brutto