Najwyższy spadek bezrobocia - na Podkarpaciu

We wrześniu 2018 r. bezrobocie zmalało w 13 województwach. Spadek liczby osób bezrobotnych zanotowano m.in. na Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Opolszczyźnie.   

5,8% - to wysokość stopy bezrobocia we wrześniu 2018 r. Wskaźnik wyraża stosunek liczby osób bezrobotnych do sumy niezatrudnionych i aktywnych zawodowo. Choć stopa zatrzymała się na takim samym poziomie jak w sierpniu, liczba osób bezrobotnych zmalała o 9,7 tys. Jest to możliwe, kiedy następuje wzrost aktywności zawodowej.  

Pod koniec września 948,9 tys. osób nie wykazywało aktywności zawodowej. W analogicznym okresie 2017 r. 1,2 mln osób nie miało pracy, a w roku 2015 r. – aż 1,54 mln.

Spadek bezrobocia w sierpniu 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustala skalę bezrobocia, biorąc pod uwagę liczbę kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w urzędach pracy. W statystykach nie uwzględnia się np. osób, które dobrowolnie rezygnują z aktywności zawodowej.   

Czym jest wskaźnik bezrobocia?

We wrześniu najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Wielkopolsce (3,2%), a najwyższą – na Warmii i Mazurach (9,9%). Spadek liczby osób bezrobotnych wystąpił w 13 województwach – najwyższy (o 0,2%) na Podkarpaciu.  

Jak wygląda bezrobocie w Polsce?

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10293,po-wakacjach-rekordowo-niskie-bezrobocie.html