Nie wykorzystałeś urlopu w 2019 r.? Sprawdź, jaki ekwiwalent Ci przysługuje

Urlop wypoczynkowy to dla pracownika etatowego nie przywilej, lecz obowiązek. Osobie, która ze względu na rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy nie zdążyła wykorzystać puli dni wolnych, przysługuje ekwiwalent pieniężny.  

Wysokość świadczenia zależy od współczynnika urlopowego, który jest różny w każdym roku. Tak wynika z tzw. rozporządzenia urlopowego. Wskaźnik waha się w zależności od liczby dni wolnych i świąt. W 2019 r. współczynnik wynosi 20,92. Ta wartość obowiązuje w przypadku osób zatrudnionych na cały etat. Przy niepełnym wymiarze godzin ustala się ją proporcjonalnie do wymiaru etatu. 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – sprawdź, zanim odejdziesz z pracy

Niezależnie od tego, czy złożyłeś wypowiedzenie, czy zostałeś zwolniony, pracodawca ma prawo nie wypłacać ekwiwalentu, ale wysłać Cię na urlop. Tak wynika z treści wyroku Sądu Najwyższego, wydanego dnia 26 kwietnia 2011 r.: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II%20PK%20302-10-1.pdf.  

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/ekwiwalent-za-urlop-2019-kiedy-przysluguja-pieniadze-za-niewykorzystany-urlop/2x4j9bz