Niewłaściwe zachowania pracowników - główna przyczyna wypadków przy pracy

W pierwszym półroczu 2018 r. odnotowano o 5,3% mniej wypadków przy pracy niż rok wcześniej. Nieprawidłowe zachowanie pracownika stanowiło najczęstszą przyczynę niebezpiecznych zdarzeń.

Główny Urząd Statystyczny podsumował liczbę wypadków, do których doszło w pierwszej połowie 2018 r. Dane zostały opracowane na podstawie analizy przypadków zgłoszonych na formularzu ZK-W Statystyczna karta wypadku.

Wypadek przy pracy – co powinieneś wiedzieć?

37 007 – tyle w pierwszym półroczu wyniosła liczba osób poszkodowanych. Większość z nich (36 732 osób) doznała lekkich urazów. 202 osoby odniosły ciężkie obrażenia ciała, a 73 poniosły śmierć.   

Jakie zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy?

Główne przyczyny wypadków to:

  • nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,6%)
  • niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,4%)
  • nieużywanie sprzętu ochronnego (7,4%)

Aż 78,8% poszkodowanych w wyniku wypadku doznało urazów kończyn.  

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-pierwszym-polroczu-2018-roku-dane-wstepne-,3,32.html