Niskie bezrobocie w sierpniu 2019 r. – spadek w dziewięciu województwach

5,2% - tyle pod koniec sierpnia 2019 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. Najniższy wskaźnik odnotowano w Wielkopolsce (2,8%), a najwyższy – na Warmii i Mazurach (8,7%). 

W każdym miesiącu MRPiPS publikuje dane dotyczące liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Pod koniec sierpnia 2019 r. wskaźnik był zróżnicowany w poszczególnych regionach:

 • województwo wielkopolskie – 2,8% 
 • województwo śląskie – 3,7%
 • województwo małopolskie – 4,2%
 • województwo pomorskie – 4,4%
 • województwo mazowieckie – 4,5%
 • województwo dolnośląskie – 4,7%
 • województwo lubuskie – 4,9%
 • województwo łódzkie – 5,5%
 • województwo opolskie – 5,7%
 • województwo zachodniopomorskie – 6,5%
 • województwo podlaskie – 7,0%
 • województwo lubelskie – 7,2%
 • województwo kujawsko-pomorskie – 7,7% 
 • województwo świętokrzyskie – 7,7%
 • województwo podkarpackie – 7,8%
 • województwo warmińsko-mazurskie – 8,7%

W porównaniu z danymi z końca lipca 2019 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się w dziewięciu województwach. Największy spadek odnotowano na Śląsku (1,6%, 1,1 tys. osób). 

Jak wygląda bezrobocie w Polsce?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nadal-niskie-bezrobocie