Niższa stopa bezrobocia w lutym 2018

W lutym 2018 r. liczba bezrobotnych spadła o 255,5 tys. (18,5%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W porównaniu do stycznia 2018 r. było to o 5,9 tys. osób mniej. Największy spadek dotyczył województw: opolskiego (2,2% - 0,6 tys. osób), lubuskiego (2,1% - 0,6 tys. osób), lubelskiego (1,3% - 1,1 tys. osób) oraz zachodniopomorskiego (1,3% - 0,7 tys. osób). 6,8% - tyle wynosiła stopa bezrobocia rejestrowanego (średnia dla całego kraju). W województwie wielkopolskim wskaźnik wynosił 3,9%, a w województwie warmińsko-mazurskim – 12,2%.

Niskie bezrobocie to korzystne zjawisko dla pracowników, którzy mogą domagać się wyższych wynagrodzeń. Aby obsadzić wolne stanowiska, pracodawcy muszą oferować atrakcyjne warunki zatrudnienia, np. benefity, takie jak elastyczny czas pracy, służbowy samochód do celów prywatnych itd.

Popularne świadczenia pozapłacowe dla pracowników

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,9781,ubywa-bezrobotnych.html