Notariusz – jak nim zostać? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Funkcja notariusza jest zarezerwowana dla absolwentów prawa, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień zawodowych poprzedza okres nauki i praktyki. Spróbuj swoich sił w tej profesji, jeśli cechuje Cię skrupulatność, cierpliwość i umiejętność panowania nad stresem.  

Wymagania w zawodzie notariusza

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać notariuszem, zostały wskazane w art. 11 ustawy Prawo o notariacie. Prawo wykonywania zawodu uzyskuje ten, kto m.in.: 

 • posiada obywatelstwo polskie lub innego państwa UE, EFTA;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • ukończył studia prawnicze w Polsce lub zagraniczne studia uznane w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa;
 • odbył aplikację notarialną w Polsce (zgodnie z art. 72 ustawy Prawo o notariacie aplikacja trwa trzy i pół roku);
 • zdał egzamin notarialny w Polsce

(informacje na temat egzaminu notarialnego są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, znajdziesz tam także przykładowe zadania egzaminacyjne, które pojawiły się w poprzednich latach);

 • ukończył 26 lat.  

Obowiązek odbycia aplikacji i zdania egzaminu nie występuje w przypadku osób, które uzyskały tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Zwolnieni są również kandydaci, którzy zajmowali stanowisko: 

 • prokuratora lub sędziego albo asesora sądowego (co najmniej przez 2 lata), 
 • adwokata lub radcy prawnego (co najmniej przez 3 lata), 
 • Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy (co najmniej przez 3 lata). 

Jaki zawód prawniczy będzie dla Ciebie najlepszy?

Spełnienie wymogów formalnych jest kluczowe, jeśli zamierzasz wykonywać zawód notariusza. Warto jednak wziąć pod uwagę również własne predyspozycje i oczekiwania. Zawód notariusza jest zaliczany do prestiżowych profesji i z tego powodu może wydawać się atrakcyjny. Osoby, które chcą wykonywać kreatywne i różnorodne zadania, mogą jednak nie odnajdywać się w kancelarii notarialnej. Praca polega przede wszystkim na opracowywaniu aktów notarialnych. Dobrze jest dokładnie przemyśleć ścieżkę kariery i wybrać satysfakcjonujący kierunek rozwoju.  

Zmiana branży: fakty i mity

Czym zajmuje się notariusz?

Sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń i protokołów, podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej – to przykładowe czynności, które wykonuje notariusz. Tak wynika z art. 79 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą notariusz zabezpiecza również prawa osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne.  

Ile zarabia notariusz?

Wynagrodzenie notariusza zależy od kilku czynników. Znaczenie ma m.in. prestiż i wielkość kancelarii oraz doświadczenie i wiedza pracownika. Stawki wahają się również w zależności od miasta i regionu. Ustalając ceny za konkretne czynności, notariusz musi przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z art. 5 par. 2 ustawy Prawo o notariacie:

„Wynagrodzenie (…) nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonywaniem czynności.”

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 20.07.2019
  Prace interwencyjne – pytania i odpowiedzi

  Prace interwencyjne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej proponowanych przez powiatowe urzędy pracy. Aby skorzystać ze wsparcia, należy uzyskać status osoby bezrobotnej.  

 • 19.07.2019
  PPE i PPK – co warto wiedzieć o programach oszczędnościowych?

  PPE i PPK to formy długotrwałego oszczędzania na cele emerytalne, które realizowane są w firmach. Główną różnicą pomiędzy nimi jest obligatoryjność – pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE, natomiast jest zobowiązany do stworzenia PPK. Oba rozwiązania służą systematycznemu gromadzeniu środków pieniężnych, które pracownik będzie mógł wykorzystać w określonym wieku.

 • 18.07.2019
  Kasjer bankowy – jak nim zostać?

  Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, sprzedaż papierów wartościowych, wymiana walut – to przykładowe zadania, jakie wykonuje kasjer bankowy. Od kandydatów na to stanowisko pracodawcy zwykle oczekują wyższego wykształcenia, zdobytego np. na kierunku: bankowość. 

20.07.2019
Prace interwencyjne – pytania i odpowiedzi

Prace interwencyjne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej proponowanych przez powiatowe urzędy pracy. Aby skorzystać ze wsparcia, należy uzyskać status osoby bezrobotnej.  

19.07.2019
PPE i PPK – co warto wiedzieć o programach oszczędnościowych?

PPE i PPK to formy długotrwałego oszczędzania na cele emerytalne, które realizowane są w firmach. Główną różnicą pomiędzy nimi jest obligatoryjność – pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE, natomiast jest zobowiązany do stworzenia PPK. Oba rozwiązania służą systematycznemu gromadzeniu środków pieniężnych, które pracownik będzie mógł wykorzystać w określonym wieku.

18.07.2019
Kasjer bankowy – jak nim zostać?

Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, sprzedaż papierów wartościowych, wymiana walut – to przykładowe zadania, jakie wykonuje kasjer bankowy. Od kandydatów na to stanowisko pracodawcy zwykle oczekują wyższego wykształcenia, zdobytego np. na kierunku: bankowość. 

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 18.07.2019
  Dziennikarz – czy trzeba ukończyć studia, aby nim zostać?

  Potrafi rozmawiać z ludźmi i uzyskiwać odpowiedzi na pytania nurtujące opinię społeczną. Jego czujne zmysły wyłowią każdą ciekawą informację, a niezwykły refleks sprawi, że news zostanie błyskawicznie rozpowszechniony. Karierę dziennikarską rozpoczynają nie tylko absolwenci dziennikarstwa i polonistyki, ale również ekonomiści, historycy czy dietetycy. Oprócz talentu trzeba posiadać warsztat, który zdobywa się m.in. na studiach i podczas praktyk. 

 • 16.07.2019
  W 2018 r. wzrosła liczba pracujących osób

  Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, najwyższą liczbę osób pracujących odnotowano pod koniec pierwszego kwartału, a najniższą – pod koniec ostatniego kwartału 2018 r. Niemal trzy czwarte zatrudnionych pracowało w jednostkach sektora prywatnego. 

18.07.2019
Dziennikarz – czy trzeba ukończyć studia, aby nim zostać?

Potrafi rozmawiać z ludźmi i uzyskiwać odpowiedzi na pytania nurtujące opinię społeczną. Jego czujne zmysły wyłowią każdą ciekawą informację, a niezwykły refleks sprawi, że news zostanie błyskawicznie rozpowszechniony. Karierę dziennikarską rozpoczynają nie tylko absolwenci dziennikarstwa i polonistyki, ale również ekonomiści, historycy czy dietetycy. Oprócz talentu trzeba posiadać warsztat, który zdobywa się m.in. na studiach i podczas praktyk. 

16.07.2019
W 2018 r. wzrosła liczba pracujących osób

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, najwyższą liczbę osób pracujących odnotowano pod koniec pierwszego kwartału, a najniższą – pod koniec ostatniego kwartału 2018 r. Niemal trzy czwarte zatrudnionych pracowało w jednostkach sektora prywatnego.