Notariusz – jak nim zostać? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Funkcja notariusza jest zarezerwowana dla absolwentów prawa, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień zawodowych poprzedza okres nauki i praktyki. Spróbuj swoich sił w tej profesji, jeśli cechuje Cię skrupulatność, cierpliwość i umiejętność panowania nad stresem.  

Wymagania w zawodzie notariusza

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać notariuszem, zostały wskazane w art. 11 ustawy Prawo o notariacie. Prawo wykonywania zawodu uzyskuje ten, kto m.in.: 

 • posiada obywatelstwo polskie lub innego państwa UE, EFTA;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • ukończył studia prawnicze w Polsce lub zagraniczne studia uznane w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa;
 • odbył aplikację notarialną w Polsce (zgodnie z art. 72 ustawy Prawo o notariacie aplikacja trwa trzy i pół roku);
 • zdał egzamin notarialny w Polsce

(informacje na temat egzaminu notarialnego są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, znajdziesz tam także przykładowe zadania egzaminacyjne, które pojawiły się w poprzednich latach);

 • ukończył 26 lat.  

Obowiązek odbycia aplikacji i zdania egzaminu nie występuje w przypadku osób, które uzyskały tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Zwolnieni są również kandydaci, którzy zajmowali stanowisko: 

 • prokuratora lub sędziego albo asesora sądowego (co najmniej przez 2 lata), 
 • adwokata lub radcy prawnego (co najmniej przez 3 lata), 
 • Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy (co najmniej przez 3 lata). 

Jaki zawód prawniczy będzie dla Ciebie najlepszy?

Spełnienie wymogów formalnych jest kluczowe, jeśli zamierzasz wykonywać zawód notariusza. Warto jednak wziąć pod uwagę również własne predyspozycje i oczekiwania. Zawód notariusza jest zaliczany do prestiżowych profesji i z tego powodu może wydawać się atrakcyjny. Osoby, które chcą wykonywać kreatywne i różnorodne zadania, mogą jednak nie odnajdywać się w kancelarii notarialnej. Praca polega przede wszystkim na opracowywaniu aktów notarialnych. Dobrze jest dokładnie przemyśleć ścieżkę kariery i wybrać satysfakcjonujący kierunek rozwoju.  

Zmiana branży: fakty i mity

Czym zajmuje się notariusz?

Sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń i protokołów, podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej - to przykładowe czynności, które wykonuje notariusz. Tak wynika z art. 79 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą notariusz zabezpiecza również prawa osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne.  

Ile zarabia notariusz?

Wynagrodzenie notariusza zależy od kilku czynników. Znaczenie ma m.in. prestiż i wielkość kancelarii oraz doświadczenie i wiedza pracownika. Stawki wahają się również w zależności od miasta i regionu. Ustalając ceny za konkretne czynności, notariusz musi przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z art. 5 par. 2 ustawy Prawo o notariacie:

„Wynagrodzenie (…) nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonywaniem czynności.”

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 02.09.2019
  Ile zarabia i czym zajmuje się purchasing manager?

  Do najważniejszych obowiązków purchasing managera należy opracowywanie strategii zakupowej przedsiębiorstwa. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna wyróżniać się wiedzą z zakresu ekonomii, jak również umiejętnością zarządzania zespołem.  Zarobki uzależnione są nie tylko od wielkości firmy i branży, ale też od liczby podwładnych.

 • 01.09.2019
  Ile zarabia i czym się zajmuje inżynier mechanik?

  Inżynier mechanik to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku: mechanika. Po zdobyciu takiego wykształcenia można rozwijać się zawodowo jako konstruktor maszyn i urządzeń lub inżynier produkcyjny. W tym zawodzie liczy się nie tylko wiedza teoretyczna z zakresu matematyki, fizyki i innych przedmiotów ścisłych, ale również analityczny umysł i zainteresowanie obszarem nowoczesnych technologii. 

02.09.2019
Ile zarabia i czym zajmuje się purchasing manager?

Do najważniejszych obowiązków purchasing managera należy opracowywanie strategii zakupowej przedsiębiorstwa. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna wyróżniać się wiedzą z zakresu ekonomii, jak również umiejętnością zarządzania zespołem.  Zarobki uzależnione są nie tylko od wielkości firmy i branży, ale też od liczby podwładnych.

01.09.2019
Ile zarabia i czym się zajmuje inżynier mechanik?

Inżynier mechanik to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku: mechanika. Po zdobyciu takiego wykształcenia można rozwijać się zawodowo jako konstruktor maszyn i urządzeń lub inżynier produkcyjny. W tym zawodzie liczy się nie tylko wiedza teoretyczna z zakresu matematyki, fizyki i innych przedmiotów ścisłych, ale również analityczny umysł i zainteresowanie obszarem nowoczesnych technologii. 

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe