Notariusz – jak nim zostać? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Funkcja notariusza jest zarezerwowana dla absolwentów prawa, którzy ukończyli aplikację i zdali egzamin państwowy. Uzyskanie uprawnień zawodowych poprzedza okres nauki i praktyki. Spróbuj swoich sił w tej profesji, jeśli cechuje Cię skrupulatność, cierpliwość i umiejętność panowania nad stresem.  

Wymagania w zawodzie notariusza

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać notariuszem, zostały wskazane w art. 11 ustawy Prawo o notariacie. Prawo wykonywania zawodu uzyskuje ten, kto m.in.: 

 • posiada obywatelstwo polskie lub innego państwa UE, EFTA;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • ukończył studia prawnicze w Polsce lub zagraniczne studia uznane w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa;
 • odbył aplikację notarialną w Polsce (zgodnie z art. 72 ustawy Prawo o notariacie aplikacja trwa trzy i pół roku);
 • zdał egzamin notarialny w Polsce

(informacje na temat egzaminu notarialnego są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, znajdziesz tam także przykładowe zadania egzaminacyjne, które pojawiły się w poprzednich latach);

 • ukończył 26 lat.  

Obowiązek odbycia aplikacji i zdania egzaminu nie występuje w przypadku osób, które uzyskały tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Zwolnieni są również kandydaci, którzy zajmowali stanowisko: 

 • prokuratora lub sędziego albo asesora sądowego (co najmniej przez 2 lata), 
 • adwokata lub radcy prawnego (co najmniej przez 3 lata), 
 • Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy (co najmniej przez 3 lata). 

Jaki zawód prawniczy będzie dla Ciebie najlepszy?

Spełnienie wymogów formalnych jest kluczowe, jeśli zamierzasz wykonywać zawód notariusza. Warto jednak wziąć pod uwagę również własne predyspozycje i oczekiwania. Zawód notariusza jest zaliczany do prestiżowych profesji i z tego powodu może wydawać się atrakcyjny. Osoby, które chcą wykonywać kreatywne i różnorodne zadania, mogą jednak nie odnajdywać się w kancelarii notarialnej. Praca polega przede wszystkim na opracowywaniu aktów notarialnych. Dobrze jest dokładnie przemyśleć ścieżkę kariery i wybrać satysfakcjonujący kierunek rozwoju.  

Zmiana branży: fakty i mity

Czym zajmuje się notariusz?

Sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń i protokołów, podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej - to przykładowe czynności, które wykonuje notariusz. Tak wynika z art. 79 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą notariusz zabezpiecza również prawa osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne.  

Ile zarabia notariusz?

Wynagrodzenie notariusza zależy od kilku czynników. Znaczenie ma m.in. prestiż i wielkość kancelarii oraz doświadczenie i wiedza pracownika. Stawki wahają się również w zależności od miasta i regionu. Ustalając ceny za konkretne czynności, notariusz musi przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z art. 5 par. 2 ustawy Prawo o notariacie:

„Wynagrodzenie (…) nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonywaniem czynności.”

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.04.2020
  Zmiany na liście 100 najbogatszych Polaków 2020

  Publikacja listy 100 najbogatszych Polaków „Forbesa” co roku budzi spore emocje. W tym roku na liście zabrakło znanych osobowości, takich jak Mariusz Walter czy Tadeusz Chmiel. Po raz kolejny na pierwszym miejscu w rankingu pojawił się Michał Sołowow.

 • 13.11.2019
  Zarobki w województwie świętokrzyskim – przegląd

  Województwo świętokrzyskie jest na 14. miejscu pod względem przeciętnej wysokości wynagrodzenia w Polsce (dane GUS za 2017 r). Z ankiet przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, że mediana zarobków na obszarze podległym wojewodzie świętokrzyskiemu wynosi 3,8 tys. zł brutto miesięcznie.

06.04.2020
Zmiany na liście 100 najbogatszych Polaków 2020

Publikacja listy 100 najbogatszych Polaków „Forbesa” co roku budzi spore emocje. W tym roku na liście zabrakło znanych osobowości, takich jak Mariusz Walter czy Tadeusz Chmiel. Po raz kolejny na pierwszym miejscu w rankingu pojawił się Michał Sołowow.

13.11.2019
Zarobki w województwie świętokrzyskim – przegląd

Województwo świętokrzyskie jest na 14. miejscu pod względem przeciętnej wysokości wynagrodzenia w Polsce (dane GUS za 2017 r). Z ankiet przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, że mediana zarobków na obszarze podległym wojewodzie świętokrzyskiemu wynosi 3,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 06.04.2020
  Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

  We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

 • 06.04.2020
  Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

  Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

 • 06.04.2020
  Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

  Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

06.04.2020
Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

06.04.2020
Minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna. Zwiększyła się także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Planowane są też kolejne zmiany.

06.04.2020
Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.