Nowe zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej

W 2019 r. zmodyfikowano zasady gromadzenia dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z nowymi regulacjami pracodawca może przechowywać akta w tradycyjnej formie papierowej lub gromadzić je w wersji cyfrowej. Zmiany dotyczą także okresu przechowywania, który wynosi 10 lat.  

Możliwość prowadzenia e-dokumentacji wynika ze zmian, jakie wprowadzono w kodeksie pracy. Pracodawca ma prawo samodzielnie decydować, w jakiej formie będzie gromadzić dokumenty, takie jak świadectwo pracy, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy itp.

E-dokumentacja pracownicza – nowość od 2019 roku

Założenie akt to jeden z kluczowych obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem. Szef, który decyduje się prowadzić dokumentację w wersji elektronicznej, musi poinformować o tym obecnych i byłych pracowników oraz wydać oryginały dokumentów. Zignorowanie obowiązku prowadzenia akt lub przechowywanie ich przez okres krótszy niż wymagany przepisami jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.  

Źródło:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1413484,nowe-zasady-prowadzenia-dokumentacji-kadrowej-rodo.html