Nowy Polski Ład dla rodziny, czyli zmiana zasad dla osób samotnie wychowujących dziecko

Od początku 2022 roku każda osoba samotnie wychowująca dziecko miała możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 1500 zł. Przepis ten obowiązywał jednak zaledwie pół roku. Od 1 lipca 2022 roku Nowy Polski Ład zniósł tę zasadę, jednocześnie przywracając obowiązującą wcześniej możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego rodzica z dzieckiem oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów. Dowiedz się, na czym dokładnie polegają obecne przepisy w kwestii Polski Ład a samotni rodzice.

Czego dowiesz się z artykułu?

Nowy Polski Ład dla rodzin – jakie zmiany wprowadził program Niskie Podatki?
Rodzic samotnie wychowujący dziecko – kiedy może skorzystać ze wspólnego rozliczenia?
Kto nie może skorzystać ze wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem?
Osoba samotnie wychowująca dziecko – PIT z preferencyjnym opodatkowaniem dzięki założeniom Polskiego Ładu 2.0

Nowy Polski Ład dla rodzin – jakie zmiany wprowadził program Niskie Podatki?

Wiele osób nie było zadowolonych ze zmiany, jaką wprowadzono na początku 2022 roku w kwestii osoba samotnie wychowująca dziecko a ulga prorodzinna. Ulga w wysokości 1500 zł nie była korzystnym rozwiązaniem, dlatego rząd zdecydował o powrocie do starego schematu, czyli wspomnianej już możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego rodzica oraz dziecka.

W związku ze zmianą, uprawnieni do tego pracownicy powinni złożyć oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Dzięki niemu w zeznaniu za 2022 r. będą mogli rozliczyć się wspólnie ze swoją pociechą. Każdy pracodawca, który otrzyma taki dokument, będzie upoważniony do pobierania zaliczek PIT według preferencyjnej stawki.

Jeśli zdarzy się, że jeden z małżonków wychowujących dziecko umrze w trakcie roku podatkowego, to wdowiec lub wdowa będą mogli wybrać preferencyjny sposób rozliczenia podatku: wspólnego z dzieckiem lub ze zmarłym małżonkiem.

| Nowy Polski Ład dla pracowników – czy program Niskie Podatki zmieni wynagrodzenia?

Rodzic samotnie wychowujący dziecko – kiedy może skorzystać ze wspólnego rozliczenia?

Zgodnie z zasadami Nowego Polskiego Ładu dla samotnych matek i ojców, ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem mogą skorzystać osoby podlegające obowiązkowi podatkowemu, które są:

  • panną lub kawalerem,
  • wdową lub wdowcem,
  • rozwódką lub rozwodnikiem,
  • osobą w separacji,
  • osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Wymienione osoby muszą oczywiście spełnić także warunek samotnego wychowywania dziecka: małoletniego, pełnoletniego z zasiłkiem pielęgnacyjnym lub rentą socjalną lub pełnoletniego do 25. roku życia, które kontynuuje naukę.

| 8 pomysłów, jak dorobić podczas urlopów dla rodziców

Kto nie może skorzystać ze wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem?

Według założeń Nowego Polskiego Ładu dla samotnej matki i ojca, ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem nie mogą skorzystać osoby, które wychowują dziecko wspólnie z drugim rodzicem – nawet jeżeli opiekunowie sprawują opiekę naprzemienną.

Do wspólnego rozliczenia podatkowego nie kwalifikują się także rodzice i dzieci, gdy jedno z nich korzysta z:

  • podatku liniowego,
  • karty podatkowej,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatku tonażowego.

Osoba samotnie wychowująca dziecko – PIT z preferencyjnym opodatkowaniem dzięki założeniom Polskiego Ładu 2.0

Warto wyjaśnić jeszcze kwestię preferencyjnego opodatkowania dochodów ojca lub matki samotnie wychowującej dziecko. Taka osoba płaci podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów. Oznacza to, że może skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku (30 000 zł × 2, czyli 60 000 zł). Dodatkowo, do rozliczenia nie wliczają się przychody opodatkowane metodą zryczałtowaną, opisaną w ustawie o PIT.

| Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

Dla większości osób samotnie wychowujących dzieci Polski Ład 2.0 przyniósł w lipcu 2022 korzystne zmiany. Pamiętaj, że jeśli obowiązują Cię opisane zasady i chcesz rozliczać podatki wspólnie z dzieckiem, musisz złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy.