Obowiązuje nowa, niższa stawka PIT

Od 1 października 2019 r. stawka PIT wynosi nie 18%, ale 17%. Nowe przepisy obejmują zarówno pracowników etatowych, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, przedsiębiorców oraz emerytów i rencistów – łącznie ponad 25 milionów osób. 

Wynagrodzenie, jakie uzyskujemy, jest pomniejszane m.in. o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotychczas podstawowa stawka PIT (przy dochodach nieprzekraczających 85 528 zł) wynosiła 18%. Jej obniżenie spowoduje wzrost wynagrodzenia netto.

Drugi próg podatkowy z perspektywy pracownika

Wraz ze spadkiem stawki podatku PIT wzrosną koszty uzyskania przychodów. Dzięki temu podatnik, który zarabia najniższą krajową (w 2019 r. wynosi ona 2250 zł brutto), zyska rocznie 472 zł. Niższa stawka PIT będzie obowiązywać od ostatniego kwartału 2019 r.  

Podstawę prawną stanowi ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.   

Źródło:

https://www.gov.pl/web/finanse/nizszy-pit-17-dla-wszystkich-juz-obowiazuje