Ochroniarz – gdzie znajdzie zatrudnienie?

Możliwości zawodowe ochroniarza w dużej mierze zależą od tego, czy posiada on licencję, a tym samym dodatkowe kwalifikacje, czy też nie. Wśród pracodawców znajdują się firmy ochroniarskie oraz takie, które specjalizują się w konwojowaniu pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów. Istnieje również możliwość zatrudnienia przez indywidualnych klientów chcących zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim najbliższym.

Jak zostać ochroniarzem?

Aby móc pracować jako ochroniarz w centrum handlowym, na strzeżonym osiedlu, parkingu czy w szkole, nie trzeba posiadać licencji. Wystarczy spełnić wymagania postawione przez konkretnego pracodawcę, a wśród tych najczęściej pojawiają się:

  • spostrzegawczość,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów w spokojny sposób,
  • sprawność fizyczna,
  • opanowanie,
  • podzielność uwagi.

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku ofert pracy dla kwalifikowanych pracowników ochrony. Od kandydatów na to stanowisko oczekuje się już nieco więcej. Przede wszystkim muszą posiadać stosowną licencję. Aby dostać się na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, trzeba spełnić szereg formalności. Należy złożyć m.in. pisemny wniosek o wpisanie na rzeczoną listę (składa się go u komendanta wojewódzkiego lub – jeśli nie mieszka się w Polsce - u Komendanta Stołecznego Policji), kserokopię dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego deklarowane wykształcenie, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne, a także kopię świadectwa potwierdzającego przygotowanie do zawodu.

Czym zajmuje się ochroniarz?

Do zadań ochroniarza należy patrolowanie określonego obszaru, wykrywanie kradzieży i przygotowywanie stosownych raportów opisujących przebieg tego typu zdarzeń, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu alarmowego oraz monitoringu. Kwalifikowani pracownicy ochrony mają jeszcze większe uprawnienia. Mogą m.in. uczestniczyć w konwojowaniu pieniędzy, wykonywać czynności w ramach uzbrojonych formacji ochronnych oraz ochraniać ludzi.

Zarobki ochroniarzy

Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że mediana zarobków na stanowisku pracownika ochrony fizycznej wynosi 2,8 tys. zł brutto. Oznacza to, że połowa osób pracujących w tym charakterze zarabia więcej, a połowa mniej od wskazanej kwoty. Lepsze, bo sięgające przeciętnie 3,3 tys. zł brutto, są zarobki kwalifikowanych pracowników ochrony. Mogą oni liczyć również na bardziej stabilne warunki zatrudnienia – 74% osób pracujących na tym stanowisku ma umowę o pracę. Umowa czasowa w przypadku pracowników ochrony fizycznej jest z kolei udziałem zaledwie 33% osób pełniących tę funkcję. 20% ankietowanych otrzymuje comiesięczną premię.