Od 2019 r. nowe zasady przechowywania akt pracowniczych

Skrócenie okresu przechowywania akt do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej oraz wypłata pensji domyślnie w formie przelewu – to kluczowe zmiany, które mają nastąpić na początku 2019 r.

Do akt osobowych pracownika zaliczają się wszystkie dokumenty związane z rekrutacją, a także przebiegiem i ustaniem zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek przechowywać Twoje podanie o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie umowy itp. Tak wynika z kodeksu pracy. 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady przechowywania dokumentów.   

7 obowiązków pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika

Dotychczas pracodawca miał obowiązek posiadać akta pracownika przez 50 lat, dokumentacja miała formę papierową, a wynagrodzenie było domyślnie wypłacane w gotówce.

Termin i forma wypłaty wynagrodzenia

Nowe przepisy mogą okazać się korzystne zarówno dla pracowników, którzy zyskają większe bezpieczeństwo oraz dla pracodawców, którzy będą mogli ograniczyć biurokrację w firmie.

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/98402,e-akta-pracownika-coraz-blizej.html