Od stycznia 2020 roku obowiązuje nowy wzór protokołu powypadkowego

Wraz z nadejściem 2020 roku zmieniły się regulacje dotyczące sporządzania protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Czy to oznacza, że pracodawcy nie mogą już korzystać z obowiązującego w 2019 roku wzoru?

Nowe przepisy wprowadziły nieco zamieszania w polskich przedsiębiorstwach i państwowych zakładach pracy. Wątpliwości budzi m.in. to, czy jeśli wypadek zdarzył się w 2019 roku, to czy do sporządzenia protokołu należy wykorzystać wzór obowiązujący wtedy, czy ten, który jest aktualny w 2020 roku.

Wypadek przy pracy – prawa pracownika

Jak wyglądają procedury związane z postępowaniem powypadkowym?

Za przeprowadzenie w prawidłowy sposób postępowania powypadkowego odpowiedzialny jest powoływany w tym celu przez pracodawcę zespół powypadkowy. W jego skład powinni wchodzić społeczny inspektor pracy oraz pracownik służby BHP. W przypadku braku obowiązku tworzenia służby BHP drugą osobą w zespole może być też pracodawca bądź pracownik, który ma za zadanie wykonywanie działań z zakresu BHP. Jeśli liczba pracowników jest zbyt mała, zespół powypadkowy może składać się z pracodawcy oraz specjalisty spoza danego zakładu pracy.

Kiedy przyczyny i okoliczności zdarzenia zostaną dokładnie ustalone - nie później niż 14 dni po uzyskaniu zawiadomienia o wypadku, zespół powypadkowy musi sporządzić protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Jeszcze do niedawna obowiązywał wzór protokołu określony rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Sytuacja zmieniła się w maju 2019 roku, kiedy to rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Kiedy korzystanie z nowego wzoru protokołu powypadkowego jest obowiązkowe?

Przepisy są w tym względzie dość jednoznaczne. Istnieją dwie sytuacje nakładające na pracodawcę obowiązek korzystania z nowych wzorów protokołów powypadkowych:

  • kiedy wyczerpią się zapasy formularzy, których wzór określało wcześniejsze rozporządzenie;
  • jeśli wypadek wydarzył się po 1 stycznia 2020 roku.

Źródło:

https://www.portalbhp.pl/blog-462/od-1-stycznia-2020-r.-obligatoryjny-nowy-wzor-protokolu-powypadkowego-9067.html