Operator koparki – zarobki i wymagania

Chcąc podjąć pracę w charakterze operatora koparki lub koparko-ładowarki, trzeba posiadać stosowne uprawnienia. Można je zdobyć w trakcie kursu. Przeciętna wysokość wynagrodzenia na tym stanowisku to 3800 zł brutto. Część pracowników otrzymuje dodatkowo comiesięczne premie i świadczenia pozapłacowe, np. bony towarowe lub dofinansowanie kursów i szkoleń.

Czego oczekują pracodawcy?

Wykonywanie pracy w charakterze operatora koparki lub koparko-ładowarki wymaga uprawnień, które zdobywa się po odbyciu specjalistycznego kursu. Pracodawcy poszukują nie tylko wykwalifikowanych, ale i doświadczonych pracowników. Stawiając takie wymagania, chcą zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku lub uszkodzenia sprzętu.

Ceny kursów zależą od kilku czynników, m.in. od zakresu przysługujących uprawnień. Koszty w związku ze zdobyciem licencji ponosi pracownik, który może ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy. Szkolenia są też finansowane ze środków unijnych.

Osoba, która chce zdobyć licencję operatora, powinna mieć ukończone 18 lat. Musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Czasami warunkiem przystąpienia do nauki jest posiadanie prawa jazdy kategorii B, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas obsługiwania koparki operator będzie musiał pokonać odcinek drogi publicznej. Praca w charakterze operatora koparki nie jest skomplikowana, ale wymaga ostrożności, spostrzegawczości i umiejętności przewidywania. Brak rozwagi może nieść ze sobą poważne konsekwencje, takie jak np. narażenie zdrowia lub życia osób znajdujących się na placu budowy.

Praca na koparce - zarobki

Mediana płac na stanowisku operatora koparki w 2017 r. wynosiła 4400 zł brutto, co oznacza, że połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Tak wynika z danych zgromadzonych przez serwis zarobki.pracuj.pl. Zatrudnieni otrzymywali także świadczenia pozapłacowe, np. dofinansowanie kursów, bony towarowe czy ubezpieczenie na życie. 18% spośród nich regularnie, co miesiąc uzyskiwało również premie. Zdecydowana większość operatorów koparki (98%) wykonywała swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Pracownicy mogli liczyć także na korzyści pozapłacowe, np. ubezpieczenie na życie, bony towarowe oraz służbowy telefon wykorzystywany do celów prywatnych.

Wynagrodzenia pracowników były uzależnione od stażu pracy, a także wielkości i lokalizacji firmy. Więcej informacji na temat płac na stanowisku operatora koparki oraz w innych zawodach można znaleźć na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.

Pensje są określane w kwocie brutto. Chcąc obliczyć ich wartość netto, można skorzystać z kalkulatora Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.